Box Communications hjälper företag och organisationer att uppnå sina mål med affärsinriktad och resultatdriven kommunikation.

Vi erbjuder rådgivning och tjänster inom följande områden:

strategisk kommunikation, intressentanalyser, talarmanus, talarträning, Almedalen, management kommunikation

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål.

Läs mer

Digital kommunikation, content marketing, sociala medier, film, podcast, blogg, kanalstrategi, webinar

Digital Kommunikation och Content Marketing

Digitalisering skapar ständigt nya möjligheter för företag och organisationer att nå relevanta målgrupper, vi kan hjälpa med allt från kunskapslyft i organisationen, sjösätta digitala strategier till att skapa kanalanpassat innehåll.

Läs mer

Corporate communications, internkommunikation, kriskommunikation, positionering, budskapsplattform, budskapsplattformar, corporate story, storytelling

Corporate Communications

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter med syfte att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen, såväl internt som externt.
Läs mer

medierelationer, debattartiklar, medieträning, mediestrategier, medielogik, pressmeddelanden

Medierelationer

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Vi kan hjälpa er genom hela medieprocessen, från att träna talespersoner till att skriva och distribuera pressmeddelanden.

Läs mer

IR, Investor Relations, Investerarrelationer, M&A kommunikation, Börsnoteringar, Finansiell PR, kapitalanskaffning, kapitalmarknadsdagar, startup-rådgivning, perceptionsstudier

Investor Relations (IR)

Investor Relations (IR) brukar ses som ett bolags kommunikation med i första hand investerare och kapitalmarknad men i digitaliseringens spår när all kommunikation konvergerar blir den finansiella kommunikationen en del av det övergripande varumärkesbyggandet.
Läs mer

China, Kina, China Desk, kommunikationsrådgivning

Box Comm’s China Desk

Med en köpstark medelklass som består av cirka 500 miljoner potentiella konsumenter erbjuder den svårtillgängliga kinesiska marknaden enorma möjligheter. Vi hjälper er att lokalanpassa budskap och berättelser och ser till att ni når ut i relevanta kanaler.

Läs mer

För mer information ring oss på 08 – 21 41 00, eller klicka för andra kontaktvägar

Några av våra nuvarande och tidigare kunder

För case och detaljerad beskrivning av vad vi hjälpt respektive kund med hör av dig!

Blogg och Nyheter