19 Investor Relations-råd

19 Investor Relations-råd

Som ett led i utmaningen #blogg100 skrev vi två bloggserier, ”Think outside the Box”, med generella kommunikationsråd som finns summerad här och ”Think INSIDE the Box” en serie med råd kring investerarrelationer. Utöver de 19 råd som ingick i bloggserien, och som finns summerade nedan, innehåller vår blogg långt över 200 inlägg, varav många handlar om finansiell kommunikation och IR. (Sannolikt Sveriges mest innehållsrika IR-blogg) Om det är svårt att hitta det du söker är du mer än välkommen att kontakta oss antingen via mail (info(@)boxcomm.se) eller ringa (08-21 41 00).

#1 – Förstå hur kapitalmarknaden fungerar

För att information ska landa rätt är det viktigt att förstå hur kapitalmarknaden fungerar.

#2 – Måste årsstämman vara så dötrist

Årsstämman behöver inte vara en trist tillställning, här kommer några tips.

#3 – Kommentera konkurrenterna

Att förstå och kunna diskutera konkurrenter, bransch och omvärld bygger investerarförtroende.

#4 – Analytikermassage, nej tack

Många bolag brukar sucka över analytikers och investerares många frågor. De är många gånger mer envisa än journalister.

#5 – Förinspela telefonkonferenser

Förinspelade telefonkonferensen ger ökat fokus på budskapen

#6 – Förenkla kvartalsrapporterna

En väl genomarbetad och strukturerad kvartalsrapport kan öka omvärldens intresse.

#7 – Glöm inte kreditanalytikerna

Allt fler bolag finansierar sig via obligationer, tänk därför på kreditanalytikerna

#8 – Er IR-webb är allt!

IR-webben är ert finansiella ansikte utåt.

#9 – Orka upprepa dig, orka upprepa dig…

Det tar tid att sätta ett budskap så upprepning behövs.

 

#10 – Ta kontroll över din roadshow

Träffar ni rätt investerare?

#11 – Redovisa CSR varje kvartal

Att rapportera CSR kvartalsvis är ett sätt att lyfta hållbarhetsfrågorna.

#12 – Guida eller inte guida det är frågan

Bör man guida marknaden eller inte.

#13 – Se över ert Investment Case

Ditt Investment Case är ofta det första (och kanske det sista) en investerare tar del av.

#14 – Aktiva investerarkontakter skapar värde

Ett aktivt IR-arbete skapar värde.

#15 – IR-planen, den årliga kompassen

För att uppnå era mål krävs en plan.

#16 – Finansmarknadens långa minne

Ditt finansiella varumärke påverkas av finansbranschens långa minne.

#17 – Hantera marknadens förväntningar

För att uppnå en rättvisande värdering kräv att man hanterar marknadens förväntningar.

#18 – Kapitalmarknadsdagen är en bra kanal

En väl genomförd kapitalmarknadsdag skapar förtroende

#19 – Mät IR-arbetet

Genom att mäta sitt IR-arbete kan man snabbare uppnå sina mål.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.