Box Communications

Blogg & Nyheter

Amazon – an anomaly or proof against the existence investors’ myopia?

There is an ongoing discussion about whether or not listed companies should be required to publish quarterly reports, one reason being the claim that these create a short-term behavior among both investors and corporate management. One can find many different companies to argue both in favor and against this, but...

För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 20 augusti 2012 skriver Johan Hallsenius att börsbolagen själva bör få välja om de vill publicera fullständiga kvartalsrapporter en eller tre gånger per år. Som argument för detta lyfter han fram, som vi tolkar det, fyra argument. För det första så bidrar...

”Vem läser pressmeddelanden?” – i ett sammandrag

Vårt seminarium om pressmeddelanden med Lars Östlund, chefredaktör på Nyhetsbyrån Direkt, som huvudtalare gav mycket matnyttig information om hur nyhetsbehandlingen går till innan och efter ett pressmeddelande publiceras. Bland annat finns det ”nyhetstoppar”, då det är vanligt att många bolag samtidigt publicerar nyheter. Dessa toppar inträffar oftast på hel- och...

We asked Professor Baruch Lev a few questions

- the author of Winning Investors Over. In the book Winning Investor Over Baruch Lev describes, based on his own and other economists' research, how to intelligently deal with Wall Street in order to increase the share price (although there are some differences to the European markets, it is to a...

Vi ställde några frågor till Professor Baruch Lev

- författare till boken Winning Investors Over. I boken Winning Investors Over beskriver Baruch Lev, med utgångspunkt i egen och andra ekonomers forskning, hur man på ett intelligent sätt hanterar Wall Street för att öka värdet på bolagets aktier (även om det finns vissa skillnader mot europeiska förhållanden går den i...

Vem har makten över kommunikationen?

Börsen får ofta frågor om huruvida bolag måste skicka ut pressreleaser om olika nyheter. De frågorna rör nästan uteslutande negativa nyheter. Det händer mycket sällan att frågan gäller goda nyheter. Genom att ducka för att kommunicera fakta som oftast ändå sipprar ut, lämnar bolaget över agendan till någon annan, som...

Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen. För att uppnå detta krävs det att man regelbundet följer upp de insatser man genomför med såväl kvalitativa som kvantitativa mätmetoder och stämmer av resultaten mot förutbestämda mål. I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod...

Tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

Byrån har erhållit uppdraget att utveckla specialistläkemedelsbolaget PledPharmas strategi för sociala medier. Ett av huvudmålen för PledPharma, som är listat på NASDAQ OMX First North, är att på ett bättre sätt nå ut till befintliga och potentiella aktieägare för att därigenom öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet. -          Att inkorporera...

The IR-plan – best friend of the budget process

Times of great uncertainty normally mean that the budget process includes large or small cutbacks. How the savings will affect your part of the organization depends on how well you can argue for your department’s needs and your ability to back the arguments with facts. Last year we wrote about the...