Blogg

Anders Bruzelius ny partner

Anders har 18 års erfarenhet av aktiemarknads- och investerarrelationer, bland annat från tiden som analytiker hos Carnegie, Danske Markets och Handelsbanken Markets. Anders kommer närmast från Swedbank LC&I där han var aktieanalyschef....

Aktieägarvärde och TeliaSonera

Att maximera aktieägarvärde har, till skillnad från i USA, inte fått något större genomslag i Europa. ”Att verka utan att synas”, som är Wallenbergfamiljens devis, kan väl ses som en del i detta; det är ok att äga aktier men gör ingen stor sak av det. Med lite generaliserande kan...

För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 20 augusti 2012 skriver Johan Hallsenius att börsbolagen själva bör få välja om de vill publicera fullständiga kvartalsrapporter en eller tre gånger per år. Som argument för detta lyfter han fram, som vi tolkar det, fyra argument. För det första så bidrar...

”Vem läser pressmeddelanden?” – i ett sammandrag

Vårt seminarium om pressmeddelanden med Lars Östlund, chefredaktör på Nyhetsbyrån Direkt, som huvudtalare gav mycket matnyttig information om hur nyhetsbehandlingen går till innan och efter ett pressmeddelande publiceras. Bland annat finns det ”nyhetstoppar”, då det är vanligt att många bolag samtidigt publicerar nyheter. Dessa toppar inträffar oftast på hel- och...

Vi ställde några frågor till Professor Baruch Lev

- författare till boken Winning Investors Over. I boken Winning Investors Over beskriver Baruch Lev, med utgångspunkt i egen och andra ekonomers forskning, hur man på ett intelligent sätt hanterar Wall Street för att öka värdet på bolagets aktier (även om det finns vissa skillnader mot europeiska förhållanden går den i...

Vem har makten över kommunikationen?

Börsen får ofta frågor om huruvida bolag måste skicka ut pressreleaser om olika nyheter. De frågorna rör nästan uteslutande negativa nyheter. Det händer mycket sällan att frågan gäller goda nyheter. Genom att ducka för att kommunicera fakta som oftast ändå sipprar ut, lämnar bolaget över agendan till någon annan, som...

Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen. För att uppnå detta krävs det att man regelbundet följer upp de insatser man genomför med såväl kvalitativa som kvantitativa mätmetoder och stämmer av resultaten mot förutbestämda mål.I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod...

Tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

Byrån har erhållit uppdraget att utveckla specialistläkemedelsbolaget PledPharmas strategi för sociala medier. Ett av huvudmålen för PledPharma, som är listat på NASDAQ OMX First North, är att på ett bättre sätt nå ut till befintliga och potentiella aktieägare för att därigenom öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet.-          Att inkorporera...

IR-planen – budgetprocessens bästa vän

Tider av stor osäkerhet brukar ofta innebära att budgetarbetet innehåller större eller mindre åtstramningar. Sparbetingen landar naturligtvis olika beroende på hur väl man kan argumentera för just sitt område och då är det viktigt att kunna underbygga sina argument med fakta.Vikten av att ha en IR-plan som karta och kompass...