Box Communications | Corporate story
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
39
page-template-default,page,page-id-39,page-child,parent-pageid-4119,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Corporate story

En företagsberättelse, eller corporate story, ska förklara företagets ursprung, vart det är på väg, vad bolaget står för samt beskriva strategiska vägval. Att formulera en slagkraftig corporate story kräver ett strukturerat angreppssätt. Det kan omfatta viss research om bolaget, intervjuer med grundare/företagsledningen, analys av styrkor och svagheter, marknad, branschtrender, konkurrenter osv. Målet är att ta fram slagkraftiga budskap som är väl förankrade i bolagets strategi, varumärke och kultur.

Genom att ha en väl genomarbetad och förankrad corporate story förstärker bolaget sitt varumärke, kan lättare behålla och attrahera den bästa arbetskraften samt nå ut till andra intressenter.

Box Communications hjälper er utifrån era behov och i alla aspekter av denna process. Det kan handla om allt från att ta fram en corporate story till input i form av intressentanalyser, konkurrent- eller branschanalyser, m.m.Vi bidrar med vår kompetens inom strategisk kommunikation och medierelationer , kombinerat med bred kapitalmarknadserfarenhet.

skyscrapers-1210010_400x400