Det vi gör

Integrerad kommunikation

arrows-1577983_1920

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Det handlar till syvende och sist om att vårda och bygga varumärken genom att skapa relevans och sammanhang som får intressenter att agera på ett förutbestämt sätt.

binary-640

Digital Kommunikation

Digitalisering är ett brett område som påverkar verksamheter på en mängd olika sätt, oavsett man har ett aktivt eller passivt förhållningssätt. Vi hjälper kunder med allt från att föra en bredare dialog om hur digitalisering kan påverka deras organisation till att skapa digital beredskap, utbilda, välja rätt kanaler och sjösätta digitala strategier.

skyscrapers-1210010_400x400

Corporate Communications

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter inom intern- och extern kommunikation med syfte att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen. Det kan handla om övergripande kommunikation eller riktade insatser mot specifika intressenter som exempelvis anställda, media, partners, investerare och kunder.

Kamera

Medierelationer

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Samtidigt innebär digitaliseringen stora förändringar av såväl medielogik som hur medielandskapet ser ut. Vi kan hjälpa er genom hela medieprocessen: från att hitta relevanta sammanhang där ert bolag eller organisation kan ta plats, genomföra förberedelsearbete, formulera och leverera budskap till en slutlig debriefing och utvärdering av utfall.

wall-street

Investor Relations

Investor Relations, investerarrelationer eller IR har traditionellt utgjort ett börsnoterat eller listat bolags kommunikation med i första hand kapitalmarknaden och investerare. Men målgrupperna för denna information är mycket bredare än så. I digitaliseringens spår tenderar all kommunikation att konvergera vilket innebär att den finansiella kommunikationen i allt större utsträckning blir en del av det övergripande varumärkesbyggandet och intressenterna utgörs av alla som har ett intresse för bolaget och dess utveckling.

Box Communications China Desk

Box Communications China Desk

En kommunikativ bro mellan Sverige och Kina 

Med en köpstark medelklass som består av cirka 500 miljoner potentiella konsumenter har Kina utvecklats från världen produktionscentrum till en superintressant exportmarknad. Samtidigt finns det kulturella och språkliga barriärer som gör den kinesiska marknaden svårtillgänglig. Vi hjälper er att paketera om budskap och berättelser och anpassar dessa till relevanta kanaler för att nå ut på den kinesiska marknaden.