Box Communications | Vårt erbjudande och våra tjänster
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, medierelationer, investor relations
21133
page-template-default,page,page-id-21133,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Det vi gör

Integrerad kommunikation

arrows-1577983_1920

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Det handlar till syvende och sist om att vårda och bygga varumärken genom att skapa relevans och sammanhang som får intressenter att agera på ett förutbestämt sätt.

binary-640

Digitalt & Socialt

Digitalisering är ett brett område som påverkar verksamheter oavsett man har ett aktivt eller passivt förhållningssätt. Vi hjälper kunder med allt från att föra en bredare dialog om hur digitalisering kan påverka deras organisation till att skapa digital beredskap, utbilda, välja rätt kanaler och sjösätta digitala strategier.

skyscrapers-1210010_400x400

Corporate Communications

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter som alla syftar till att hantera eller driva den interna och externa kommunikationen för att skapa en positiv bild för organisationens intressenter. Det handlar om de budskap som förmedlas till målgrupper som exempelvis anställda, media, partners, investerare och allmänheten.

Kamera

Medierelationer

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Samtidigt innebär digitaliseringen stora förändringar av såväl medielogik som hur medielandskapet ser ut. Vi hjälper dig genom hela medieprocessen: från att hitta relevanta sammanhang där ditt bolag eller organisation kan ta plats i media, till förberedelsearbete, formulering och leverans av budskap samt slutligen utvärdering.

wall-street

Investor Relations

Investor Relations (IR), eller investerarrelationer, är ett företags relationer med i första hand kapitalmarknaden och aktieägarna, men målgrupperna är bredare än så. I digitaliseringens spår tenderar all kommunikation att konvergera vilket innebär att IR i allt större utsträckning blir en del av den övergripande kommunikationen och intressenterna utgörs av alla som har ett intresse för bolaget och dess utveckling.

outsidethe-box-800x680

Think OUTSIDE the BOX

I vår blogg “Think OUTSIDE the BOX” skriver vi regelbundet om frågor som rör allt från kommunikation, verksamhetsutveckling samt hur den förändras över tid, startups till en eller annan kommentar om samtiden. Digitaliseringen är viktig del i detta. Vår syn är att i en ständigt uppkopplad värld där den globala marknaden kan nås med ett knapptryck är kommunikation en lika viktig del som den teknologiska utvecklingen.