Kanalstrategi

Antalet digitala avtryck och dess påverkan på verksamheters alla intressenter ökar ständigt. Samtidigt är det få organisationer som har resurser, eller behov, av att skapa fullödig närvaro i alla kanaler. Därför är det viktigt att ha en dynamisk kanalstrategi för att optimera ROI. Utgångspunkten måste alltid vara vad och till vem, där mottagaren av budskapen är den viktigaste komponenten.

Man kan lägga upp strategiarbetet enligt följande:

1)      Identifiera målgruppen, deras behov och beteenden

2)      Sätt strategiska mål med utgångspunkt i målgruppernas struktur

3)     Identifiera intern kapacitet

4)     Val av kanaler och plattformar

5)     Publiceringsplan

6)     Implementering

7)     Utvärdering

Gapet mellan de digitala strategier många företag och organisationer sjösätter och utfall beror ofta på att man inte till fullo analyserat målgruppernas behov och beteenden, det vill säga man försöker navigera utan varken karta eller kompass (eller GPS för den delen).

binary-640