Box Communications | Dubblering av antalet börs-vd:ar på Twitter
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation
5398
post-template-default,single,single-post,postid-5398,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Dubblering av antalet börs-vd:ar på Twitter

Dubblering av antalet börs-vd:ar på Twitter

Box Communications årliga genomgång av hur digitala börsbolagen och dess ledningar är visar att lite drygt 10 procent av börsbolagens vd:ar numera återfinns på Twitter. Detta är en dubblering sedan 2015, och nu ligger Sveriges börs-vd:ar i paritet med sina kollegor i USA. I jämförelse med nya snabbväxande bolag med digitala affärsmodeller är dock nivån fortsatt låg.

Under det senaste året har även antalet börsbolag med ett twitterkonto för företagsnyheter ökat kraftigt,  med drygt 16 procent.  Av de 285 (275) bolag som var noterade vid Nasdaq Stockholm main market den 25 maj 2016 hade 135 (116) bolag ett twitterkonto för företagsnyheter vilket motsvarar 47 (42) procent. Siffror inom parentes avser förra årets undersökning.

  • Alla bolag måste förhålla sig till den snabba digitala utvecklingen för att inte riskera att falla offer för digital darwinism. Att titta på enskilda företeelser som Twitter kan tyckas trubbigt, men över tid kan det ge en bra indikation på hur digitaliseringsfrågorna hanteras av företag och dess högsta ledning. Digital acceptans och förståelse är en generationsfråga. Om bolagsledningar eller styrelser har bristande digitala kunskaper, och inte heller vet vem eller vad man ska fråga, är risken att viktiga frågor saknas på agendan vilket på sikt kan få allvarliga konsekvenser, säger Mikael Zillén, grundare och digital specialist på Box Communications.

Bland de så kallade Large Cap-bolagen twittrar 64 (60) procent av bolagen. Användandet av Twitter sjunker med bolagens storlek. Bland Mid Cap-bolagen är det drygt 43 (41) procent som har twitterkonto och närmare 39 (30) procent bland börsens Small Cap-bolag. Totalt antal identifierade börs-vd:ar som twittrar uppgår till 30 stycken.

30 börs vdar på Twitter 135 börsbolag på Twitter

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningen är genomförd av Box Communications under perioden 23 – 25 maj 2016, undersökningen 2015 genomfördes under samma period.

Du hittar de twittrande börsbolagen i listan ”Swedish listed companies”. Listan innehåller totalt 169 twitterkonton. (Här finns listan: https://twitter.com/Box_Comm/lists/swedish-listed-companies)

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

Relaterade texter

No Comments

Post a Comment

*