Box Communications | Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
982
post-template-default,single,single-post,postid-982,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

När vi nyligen genomförde vår Finansmarknadsenkät 2011 kunde vi urskilja något som vi kallar ”IR Smiley-Effect”. Detta är inget revolutionerande samband eller något man inte rent intuitiv kan komma fram till, men ibland behövs etiketter för att börja fundera på lösningar.

 

IR Smiley-Effect

smily_effect

Som bilden ovan visar är ”the IR Smiley-Effect” en kombination av tillgänglighet och IR-kvalitet. Det är ganska naturligt att ledningen för ett litet bolag är mer tillgänglig än ledningen för ett större bolag, för även om de avsätter lika mycket tid får oftast vd:n för ett mindre bolag slåss för lite uppmärksamhet medan vd:n på ett större bolag måste vara mer selektiv i sin tillgänglighet. På samma sätt är det nästan självklart att en större IR-budget, som oftast växer i takt med bolagets storlek, får genomslag i hur bolagens IR-arbete uppfattas. Den stora frågan är dock, kan man göra något åt ”the IR Smiley-Effect”?

Enligt vår mening är svaret definitivt ja.

Små bolag har ofta inte råd att ha en dedikerad IR-resurs och känner en viss tveksamhet över att släppa in ”dyra” konsulter innanför dörren. Om man däremot sätter ett värde på diskrepansen mellan tillgänglighet och IR-kvalitet, blir det lättare att frigöra resurser för att lotsa IR-arbetet i rätt riktning. Prissätter man vd:s tid och minskar tillgänglighetsgraden en aning samtidigt som man höjer kvaliteten på IR-arbetet blir aktieägarna dubbla vinnare. Ett större fokus på verksamheten kombinerat med en bättre kommunikation är i längden ett billigt sätt att bygga större aktieägarvärden.

För de större bolagen handlar det om att bibehålla ambitionsnivån men att ändra fokus lite grann.  Kvaliteten på IR-arbetet anses vara gott och ledningen har inte mer tid att avvara. Självfallet kan ledningens tid optimeras, dvs vara med i de sammanhang där man inte bara träffar flest investerare utan också rätt investerare. Sen är frågan om det går att jobba med tillgänglighet utan att erbjuda personliga möten, sk one-on-ones. Ett sätt är naturligtvis att erbjuda mycket, relevant och lättillgänglig information på IR-webben. Ett annat sätt kan vara att utnyttja ”nya” tekniska landvinningar och hålla webbaserade möten, vilket kan göras i större eller mindre format. Om man paketerar informationen på rätt sätt kommer tillgängligheten att öka, utan att ledningens tid förspills i onödan.

De mellanstora bolagen sitter lite i limbo, det är varken hackat eller malet. Så även om det krävs lite av båda sakerna ovan, är det bäst att initialt fokusera resurserna på att höja IR-kvaliteten innan man tar tag i tillgänglighetsfrågan. En första åtgärd kan då vara att låta någon med ett utifrånperspektiv göra en genomgång av bolagets IR-status, för att därefter lägga upp en plan i syfte att vässa IR-arbetet.

Hur tycker du att man ska agera för att ta bort leendet i ”the IR Smiley-Effect”?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

Relaterade texter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.