Case

Box Communications erbjuder företag och organisationer kvalificerad kommunikationsrådgivning. Vi arbetar med såväl små som stora företag och organisationer i alla branscher. Nedan återges några exempel på uppdrag som vi utfört åt våra kunder.

[gs_logo title="yes" posts="15" order="ASC" logo_cat="food" mode="vertical" speed="1000" inf_loop="0" ticker="1" logo_color="gray_to_def"]

Analytikergranskning av kvartalsrapporter
En börsnoterad kund anlitar Box Communications för löpande rådgivning kring bolagets kvartalsrapporter.

Relansering av varumärke
En researrangörer ville relansera sitt exklusiva koncept på skandinaviska marknaden efter tio års frånvaro.

Kriskommunikation
Media påstod att ett tjänsteföretag inte behandlade sin projektinhyrda personal på ett bra sätt.

GAP-analys
Box Communications hjälpte en kund på väg mot börsen med att genomföra en GAP-analys över befintliga kommunikationsprocesser.

Corporate story och budskapsplattform
En kund som befann sig i en omfattande förändringsprocess anlitade Box Communications för att tydliggöra bolagets nya identitet.

Perceptionsstudie
Ett börsbolag hade behov av att inhämta den korrekta och kvalitativa bilden bakom investerarnas låga intresse och bristande förtroende för bolaget.