Box Communications | Mediestrategier och medielogik
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
1717
page-template-default,page,page-id-1717,page-child,parent-pageid-1715,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Mediestrategier och medielogik

Att implementera en mediestrategi handlar om hantering av såväl det långsiktiga planerade mediearbetet som hur man hanterar mediekriser i det korta perspektivet. Med en väl strukturerad och förankrad mediestrategi kan våra kunder jobba såväl proaktivt som reaktivt med medierelaterade frågor. En mediestrategi måste anpassas för varje respektive bolag och uppdateras regelbundet baserat på den verklighet respektive bolag möter.

Bolagsstorlek och verksamhetsområde avgör i stor utsträckning vilken medieexponering man har, men oavsett vilket är viktigt att ha en behovsanpassad strategi som täcker in eventuella frågeställningar på såväl kort- som lång sikt. Vi tillhandahåller strategisk rådgivning kring såväl specifika kommunikationsutmaningar som mediestrategier på lång sikt.

För bolag som vill ompositionera sitt finansiella varumärke skapar vi mediestrategier som stödjer den övergripande kommunikationsinsatsen gentemot alla målgrupper. Vi säkerställer att mediestrategin är integrerad i den övergripande kommunikationsstrategin vilken säkerställer att företagets kommunikation är anpassad för såväl externa som interna målgrupper.