Box Communications | Svenska börsbolag bäst i Norden på att använda sociala medier för Investor Relations
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
190
post-template-default,single,single-post,postid-190,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Svenska börsbolag bäst i Norden på att använda sociala medier för Investor Relations

Svenska börsbolag bäst i Norden på att använda sociala medier för Investor Relations

En ny kartläggning bland närmare 400 nordiska börsbolag om användandet av sociala medier i ett IR sammanhang visar att svenska och finska börsbolag hamnar i topp. I en internationell jämförelse ligger dock fortfarande de nordiska börsbolagen lång efter i användandet av sociala medier, och då i synnerhet vad gäller bloggar.

– Twitter och Facebook är de kanaler som är vanligast förekommande i norden, men Twitter visar störst tillväxt. Bloggar är den kanal som fortfarande väldigt få bolag använder vilket är synd eftersom det också är den kanal där bolagen kan driva proaktivt IR-arbete genom att utveckla makrofinansiella resonemang, säger Annica Strahner, vd för Sculptor IR.

Twitter, Facebook och Youtube används i ungefär lika stor utsträckning av de börsnoterade bolagen, men Twitter är mest förekommande vad gäller IR-kommunikation. Cirka 40 procent av bolagen med ett aktivt twitterkonto twittrade om resultatet för första kvartalet 2010.

– Att nyttja de nya kanalerna som erbjuds i IR-frågor kan ge positiva effekter för alla bolag oavsett storlek. Stora bolag kan proaktivt driva IR-frågor samt nå nya utländska investerare och mindre bolag kan nå ut med sina budskap på ett helt nytt sätt, säger Mikael Zillén, vd Box Communications.

I kartläggningen, som genomfördes under april och maj 2010, ingick 374 nordiska large- och midcapbolag noterade vid Nasdaq OMX Nordic och på Oslo Börs. De sociala medier som ingick i undersökningen var Twitter, Facebook, YouTube och företagsbloggar för Investor Relationsfrågor.

Relaterade texter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.