Box Communications | Think INSIDE the Box #11 – Redovisa CSR varje kvartal
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
2937
post-template-default,single,single-post,postid-2937,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Think INSIDE the Box #11 – Redovisa CSR varje kvartal

Think INSIDE the Box #11 – Redovisa CSR varje kvartal

Det finns många som anser att kvartalsvis redovisning av CSR inte är bra eftersom det går på tvärs med ett långsiktigt hållbarhetstänkande. Att redovisa kvartalsvis är ett sätt att skapa en brygga till finansbranschen och investerarna, vilket är viktigt om man vill att ägarna ska öka trycket på bolagen.

Många företag har kommit långt med sitt CSR-arbete. Men hittills har företagen endast lagt sitt fokus på årsrapporterna. I en del bolag har hållbarhets/CSR-redovisningen till och med blivit mer omfattande än den traditionella årsredovisningen. Några bolag har nu börjat med CSR-redovisning på kvartalsbasis, bland andra ICA och DGC.

 green investing 1

Vi tror att fler företag kommer att följa i ICAs och DGCs spår vad gäller kvartalsvis rapportering. Det är ett viktigt steg eftersom det kommer att öka intresset för CSR-arbetet. Om ditt företag vill rapportera CSR varje kvartal så ska du välja ut några nyckeltal som bolaget kan följa upp över längre tid. För CSR gäller samma sak som för finansiella data, det vill säga finansmarknaden gillar inte bolag som ändrar rapporterade nyckeltal.  Du kommer också att få ett större gehör hos finansmarknaden för dina CSR-initiativ om bolaget kan kvantifiera de ekonomiska fördelarna genom exempelvis ökad försäljning eller minskade kostnader.

boxes

 

Relaterade texter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.