Think INSIDE the Box #13 – Se över ert Investment Case

Think INSIDE the Box #13 – Se över ert Investment Case

Det första intrycket du gör kan bli bestående. Sticker ditt investeringscase ut och är det enkelt att förstå?

Du och ditt bolag måste på ett tydligt, trovärdigt och lättbegripligt sätt kommunicera vad som gör er intressanta och unika. Lyckas du inte med det, så når du inte fram till investerarna och analytikerna.

Ett investeringscase eller investeringsberättelse ska sammanfatta företagets styrkor och kortfattat tala om varför en investerare ska investera i bolaget. Ett starkt investeringscase ska vara övertygande men inte ”översäljande”. Det här är en balansgång som kräver förståelse för hur kapitalmarknaden tänker och agerar.

Det är viktigt att lägga tid och resurser på ditt Investment Case, eftersom det är bland det första en investerare tittar på. Ett välskrivet investeringscase ökar sannolikheten för att attrahera nya investerare. Lägg också gärna upp investeringscaset på hemsidan så det är lätt tillgängligt för flera, till exempel potentiella investerare, långivare och kunder.

 

boxes

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.