Think INSIDE the Box #8 – Er IR-webb är allt!

Think INSIDE the Box #8 – Er IR-webb är allt!

Webben är företagets absolut viktigaste kommunikationskanal också i den finansiella världen.

Samla den finansiella informationen under rubriken ”Investerare” – det är den vedertagna praxisen idag. IR-webben bör ses som någonting levande och framförallt den främsta platsen för korrekt och uppdaterad information om bolaget och dess verksamhet. På er IR-webb ska befintliga och potentiella aktieägare, och andra, finna lättillgänglig information i syfte att underlätta investeringsbeslut. Ett sätt att uppnå detta är att lyfta fram bolagets investement case. Genom att presentera ert investeringscase för besökarna på ett tydligt och enkel sätt får investeraren en snabb insikt om bolagets verksamhet och väcker deras intresse av att läsa mer material på hemsidan.

Trots att de allra flesta idag inser betydelsen av ett lättnavigerad och informativ webb så ser vi dagligen exempel på bolag som skulle vinna mycket på att se över sin webb. Vi är övertygade om att kostnaden för en dålig webb i långa loppet blir väldigt dyr för ett bolag som vill ha nöjda kunder och investerare.

boxes

 

 

 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.