Box Communications | Think INSIDE the Box #14 -Aktiva investerarkontakter skapar värde
En integrerad PR och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm som hjälper kunder, allt från stora börsnoterade företag till startups och organisationer, med alla typer av kommunikationsbehov.
strategisk kommunikation, digital kommunikation, sociala medier, corporate communications, investor relations, medierelationer, think outside the box, PR-byrå, PR-konsulter, IR, PR, budskap, budskapsplattformar, integrerad kommunkation, Kina Desk, Kina PR, Kinesiska marknaden, China, China Desk, Chinese market
2976
post-template-default,single,single-post,postid-2976,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Think INSIDE the Box #14 -Aktiva investerarkontakter skapar värde

Think INSIDE the Box #14 -Aktiva investerarkontakter skapar värde

Lägg tid på dina befintliga ägarkontakter och se till att utveckla dem. Se också till att bygga relationer med potentiella investerare. I viss utsträckning kan en IR-ansvarig sköta kontakterna, men om företaget ska utveckla starka band med sina ägare så bör VD och CFO ta ett personligt ansvar för att möta och vårda relationerna.

När du träffar investerare, såväl i Sverige som utomlands, se till att få möta både portföljförvaltare och analytiker. Det är emellertid långt ifrån alla som numera har båda professionerna inom sina egna organisationer. I Sverige har trenden under lång tid varit att minimera de interna analytikerresurserna inom förvaltarorganisationerna.

Följ upp mötena med mail där du tackar för mötet och frågar om de har ytterligare frågor.  Se till att du besöker eller har en regelbunden kontakt med dina investerare. Du bör också träffa dem som ännu inte är – eller har varit – investerare. Det tar tid att bygga relationer och ett eller ett par möten räcker inte alltid. Har de tidigare investerat, så kan de ert bolag och branschen vilket ökar sannolikheten att de går in igen. Om ditt bolag har gått ut med en större nyhet ta för vana att slå en signal till de större aktieägarna, även om ni haft en telefonkonferens.

Genom bra kommunikation med sina aktieägare och marknaden som helhet skapar förutsättningen för lånsiktigt goda relationer. Detta minskar volatilitet i aktien, såväl kring rapporter som under normal handel, vilket i sin tur medför en högre värdering och lägre lånekostnader.

boxes

Relaterade texter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.