19 Investor Relations-råd

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

19 Investor Relations-råd

Som ett led i utmaningen #blogg100 skrev vi två bloggserier, en med generella kommunikationsråd som finns summerad här och  en serie med råd kring investerarrelationer. Utöver de 19 råd som ingick i bloggserien, och som finns summerade nedan, innehåller vår blogg långt över 200 inlägg, varav många handlar om finansiell kommunikation och IR. (Sannolikt Sveriges mest innehållsrika IR-blogg) Om det är svårt att hitta det du söker är du mer än välkommen att kontakta oss antingen via mail (info(@)boxcomm.se) eller ringa (08-21 41 00).

#1 – Förstå hur kapitalmarknaden fungerar

För att information ska landa rätt är det viktigt att förstå hur kapitalmarknaden fungerar.

#2 – Måste årsstämman vara så dötrist

Årsstämman behöver inte vara en trist tillställning, här kommer några tips.

#3 – Kommentera konkurrenterna

Att förstå och kunna diskutera konkurrenter, bransch och omvärld bygger investerarförtroende.

#4 – Analytikermassage, nej tack

Många bolag brukar sucka över analytikers och investerares många frågor. De är många gånger mer envisa än journalister.

#5 – Förinspela telefonkonferenser

Förinspelade telefonkonferensen ger ökat fokus på budskapen

#6 – Förenkla kvartalsrapporterna

En väl genomarbetad och strukturerad kvartalsrapport kan öka omvärldens intresse.

#7 – Glöm inte kreditanalytikerna

Allt fler bolag finansierar sig via obligationer, tänk därför på kreditanalytikerna

#8 – Er IR-webb är allt!

IR-webben är ert finansiella ansikte utåt.

#9 – Orka upprepa dig, orka upprepa dig…

Det tar tid att sätta ett budskap så upprepning behövs.

 

#10 – Ta kontroll över din roadshow

Träffar ni rätt investerare?

#11 – Redovisa CSR varje kvartal

Att rapportera CSR kvartalsvis är ett sätt att lyfta hållbarhetsfrågorna.

#12 – Guida eller inte guida det är frågan

Bör man guida marknaden eller inte.

#13 – Se över ert Investment Case

Ditt Investment Case är ofta det första (och kanske det sista) en investerare tar del av.

#14 – Aktiva investerarkontakter skapar värde

Ett aktivt IR-arbete skapar värde.

#15 – IR-planen, den årliga kompassen

För att uppnå era mål krävs en plan.

#16 – Finansmarknadens långa minne

Ditt finansiella varumärke påverkas av finansbranschens långa minne.

#17 – Hantera marknadens förväntningar

För att uppnå en rättvisande värdering kräv att man hanterar marknadens förväntningar.

#18 – Kapitalmarknadsdagen är en bra kanal

En väl genomförd kapitalmarknadsdag skapar förtroende

#19 – Mät IR-arbetet

Genom att mäta sitt IR-arbete kan man snabbare uppnå sina mål.

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: