3 budskap, 9 sekunder och 27 ord; den perfekta pitchen!

3 budskap, 9 sekunder och 27 ord; den perfekta pitchen!

Budskap kommer paketerade på många olika sätt. En budskapsplattform kan, utöver företaget eller organisationens huvudbudskap, innehålla en rad specifika budskap riktade mot olika intressenter såsom: kunder, medarbetare, potentiella medarbetare, finansiärer, myndigheter m fl. m fl. Därutöver finns en rad stödbudskap för att stärka och öka kraften i huvudbudskapen.

För att säkerställa att ens budskap verkligen når ut kan man arbeta med den klassiska formeln 27/9/3. Men eftersom det i mitt tycke är budskapen som är det viktigaste i formeln så har jag valt att vända på den för att skapa ett mer logiskt flöde. 3 budskap som kan levereras på 9 sekunder och som innehåller 27 ord. (För att minnas kan man tänka 3 budskap, 3*3= 9 sekunder, 3*9=27 ord)

Fördelen med att jobba enligt den här modellen är att den passar för alla sammanhang; radio, tv, print och sociala medier. Eller i hissen för den delen.

Det svåra brukar inte vara att hitta budskapen och en berättelse, det svåra ligger i att välja ut de tre viktigaste och skapa en kort och snärtig paketering. Eftersom ingen utomstående känner till er verksamhet lika väl som ni måste ni hela tiden komma ihåg vem som är er målgrupp. Tänk på att all kommunikation sker på mottagarens villkor.

3-9-27 
Logiken bakom 3/9/27

Människor är inte rustade för att ta emot fler än tre budskap åt gången, om det blir för många är det svårt att veta vad som är viktigt och för få skapar ingen tyngd. Tänk ”vård, skola och omsorg”, klassisk politisk retorik. 9 sekunder är ungefär den tid man har på sig att få ut sitt budskap i radio eller tv, det får inte vara för långt så det klipps ner eller för kort så det inte kommer med. 9 sekunder är också en bra längd för att skapa intresse för en ”hiss-pitch”. 27 ord motsvarar en ”sound bite” för tryckt media och är dessutom cirka 140 tecken, perfekt för sociala medier.

 

Når ni ut?

Så om det är så att ni inte får den uppmärksamhet ni tycker att ni förtjänar kanske det sitter i budskapen eller hur de levereras. Rekommendationen blir att konsultera någon som kan se på er kommunikation med nya och externa ögon; en byrå eller någon annan ni litar på i kommunikationsfrågor.

 

Några frågor?

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*