#3 Skriv en debattartikel

#3 Skriv en debattartikel

Är det någon fråga som är särskilt viktig för din verksamhet eller bransch? Behöver ni vara flera som driver frågan, eller finns det viktiga ”Key Opinion Leaders” som kan ställa upp som avsändare? Ibland är ju frågan man vill driva viktigare än att själv synas i rampljuset (synlighet kan man dessutom skapa senare).

Skriv då en debattartikel. Fler ser då att du vill agera inom ett område eller i en specifik fråga. Frågan kommer att lyftas i andra sammanhang och i andra forum, om inte andra gör det kan du själv driva den processen. Följ gärna upp med att ta kontakt med politiker eller andra beslutsfattare som du vill nå. Med en publicerad artikel kan du skapa ett större intresse för din fråga, artikeln kan dessutom utgöra startskottet på en bredare kampanj.

En viktig parameter när ni skriver eller planerar för en debattartikel är att identifiera en konfliktyta. Artikeln är till för att skapa debatt. För att detta ska ske och en redaktion ska anse att den är värd att publicera krävs en tydlig rollbesättning i den fråga man vill belysa. När det till exempel gäller politiska debattartiklar är det som oftast ganska tydligt vem som är debattmotståndare.  Om man inte har ett tydligt motsatsförhållande är risken att media ser debattartikeln som en partsinlaga eller ännu värre som en förtäckt annons.

Ge sin in i pågående debatt

Genom att hålla sig à jour med det som diskuteras i de medium som är viktiga för ditt företag eller bransch dyker det säkert med jämna mellanrum upp intressanta debatter initierad av annan part. Att ge sig in i en redan befintlig debatt kan vara enklare då frågeställningen redan har accepterats av en debattredaktör men samtidigt måste man vara på tårna eftersom det gäller att hinna komma in med ett intressant inlägg före andra tänkbara aktörer. Eftersom debatten redan är igång är rollbesättningen klar och konfliktytan tydlig.

Viktigt att välja rätt forum

De flesta medier har någon form av debattformat och det gäller att identifiera vilket som passar din verksamhet och fråga bäst och som dessutom är mest realistisk att bli publicerad i. En fråga med stort allmänintresse kan kvala in på DN-debatt medan en mer specifik fråga passar bättre i branschmedia.

 

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att alla medier behöver innehåll så har ni en viktig fråga att belysa går det nästan alltid att hitta en plats för debatt.

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */