#5 Vill du nå ut – gör en undersökning

#5 Vill du nå ut – gör en undersökning

Även om opinionsundersökningar är starkt ifrågasatta i spåren av dåliga prognoser för såväl brexit-omröstningen som det amerikanska presidentvalet lär de inte försvinna förrän något bättre alternativ dyker upp. För media älskar undersökningar av alla de slag.

Så om du vill skapa uppmärksamhet kring era produkter eller tjänster så kan undersökningar vara en bra metod. När du gör en undersökning får du siffror och statistik, som kan användas till att åskådliggöra er berättelse. Om man dessutom skapar en undersökningsform som går att genomföra med viss regelbundenhet, det vill säga man frågar samma sak vid återkommande tillfällen, kommer man ganska snabbt att kunna se förändringar och trender. Detta är ofta värdefullt i arbetet med att skapa slagkraftiga budskap.

Förändringar och möjligheten till att, nästan som ett ständigt pågående idrottsreferat, kunna förklara upp- och nedgångar är en av anledningarna till att media inte kan få nog av opinionsundersökningar, trots alla uppenbara fel och brister.

En viktig aspekt att ta hänsyn till om man tänker göra återkommande underökningar är hur sammansättningen av respondentgruppen ser ut. Om det är en relativt snäv krets är risken stor att de snabbt tröttnar och att svarsfrekvensen därmed successivt försämras. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till numera när det finns så många webbaserade enkätverktyg som gör det mycket enkelt att komponera ihop en enkät och ställa frågor till många människor. Å andra sidan så har vi människor ofta intresse av att dela med oss av våra erfarenheter och reflektioner. Men undersökningen måste då vara enkel, välgjord, tydligt och kort.

Datadrivna undersökningar

Alla undersökningar kräver naturligtvis inte direktkontakt med respondenter. I vår datadrivna värld finns det naturligtvis möjlighet att genomföra kvalitativa undersökningar genom att gå igenom större eller mindre mängder av data. Med tanke på den ofantliga mängd data som finns tillgänglig är det dock viktigt att ha en klar bild av vad man är ute efter och vilka svar man letar efter, risken är annars stor att man drunknar i information utan att få fram något användbart material.

Som man frågar får man svar

Oavsett det gäller traditionella undersökningar eller ”data mining” handlar det om att skapa väl genomtänkta frågor för möjligheten att få bra svar. Med andra ord det gäller inte bara att utforma frågor där svaren blir relevanta, men också att i förväg försöka identifiera olika vinklar som kan vara intressanta för media.

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */