7 råd för att gå stärkt ur nästa kris

Krishantering, Kriskommunikation, Plan, proaktivitet

7 råd för att gå stärkt ur nästa kris

Alla företag eller organisationer drabbas för eller senare av någon form av kris. Alla kriser är naturligtvis inte av existentiell karaktär, men oavsett krisens omfattning är hanteringen viktig.

 

En fråga man kan ställa sig är - varför kommer vissa organisationer ur en kris med ett starkare varumärke medan andra tvingas se företagets varumärke haverera? Vi har identifierat sju faktorer som är gemensamma för dem som lyckats hantera en kris väl.

 

 

Identifiera krisen tidigt

Den som tidigt förstår att en händelse kan eskalera till en kris kommer att vara förberedd på ett bättre sätt än den som förnekar krisen eller risken för kris. Den som är väl förberedd kan vara proaktiv och ta kontroll över händelsen. Den som förnekar krisen riskerar att hamna i ett defensivt läge och tappa initiativet.

 

Det är inte ovanligt att ledningens personliga åsikter om en kris, eller risken för en kris, får styra beredskapsarbetet. Den som gått stärkt ur en kris har i många fall insett att den externa uppfattningen av händelsen är viktigare än den personliga åsikten.

 

 

Var förberedd

Upprätta krisplaner och öva kris. Krisplanerna ska omfatta alla delar av företaget – pro­duktion, HR, försäljning, juridik, kommuni­kation med flera. En viktig del i upp­rättandet av planerna är att identifiera potentiella risker. Väg inte in sannolikheter – förbered er på att det värsta kan inträffa, även det mest osanno­lika. För svarta svanar dyker ju upp ibland, något som de senaste åren blivit allt tydligare.

 

En självklar del i upprättandet av krisplanerna är simulering av krissituationer. Simuleringarna bör vara regelbundet återkommande. Genom simuleringarna både testar ni planerna och tränar er.

 

 

Ta reda på fakta

Den som vill hantera en kris väl har bättre förutsättningar om det genomförs ett gediget arbete med att söka fakta om krisen. Första stadiet av en kris kännetecknas många gånger av motsägelsefull och otillförlitlig information. Risken är att företaget bara söker information som bekräftar vad ledningen tror händer eller förväntar sig ska hända. Den skickliga krishanteraren reagerar inte med ryggraden utan tar reda på fakta och vänder (på riktigt) på alla stenar. Våga fråga och ifrågasätta, även internt, och var självkritisk. Har kontrollsystemen fungerat? Har något kunnat gå snett? Vem riskerar att drabbas och finns det någon som gjort fel? Varför upptäckte vi inte det tidigare? Hur ska vi se till att det inte händer igen?

 

 

Agera snabbt

Det gäller att jobba snabbt i krislägen. Dels måste ni hantera själva krissituationen, dels kräver det att ni kommunicerar snabbt med alla era intressenter.  Ibland har ni bara minuter på er att få ut er berättelse.  Även om ni inte kan göra mer än att bekräfta att krisen har inträffat och att ni utvärderar situationen, så säg det. Det är viktigt att allmänheten, kunder, anställda och aktieägare hör något ifrån er. Annars riskerar ni att andra sätter bilden av hur ni tagit er an krisen och hanterar den. Och när en annan berättelse väl har fått fötter är det svårt att ta tillbaka initiativet.

 

 

Tänk med hjärtat

En del människor stänger av empatin när de hamnar i extrem stress. Det kan vara bra när du är ute och ska rädda människoliv ur en katastrof, men är sällan en styrka när du sitter på ett kontor och ska hantera en företagskris. Den som hanterar en kris väl har lyckats behålla förmågan att känna och visa empati. Den som känner empati kan ta rätt beslut och visar ansvarsfullt ledarskap.

 

 

Var ärlig

Det krävs ofta inte mer än ärlighet för att återvinna förtroendet. Vi människor är förvånansvärt villiga att förlåta även stora misstag om vi får en ursäkt och en förklaring till hur problemet kommer att undvikas i framtiden. Att ”Pudla” kallar en del det lite föraktfullt. ”Ärlighet och sunt förnuft” väljer vi att kalla det.

 

Vi på Box Communications ställde för några år sedan frågan till aktörer på finansmarknaden om vad de ansåg vara viktigast när ett företag drabbas av en negativ händelse som rör deras hållbarhetsarbete. Undersökningen visade att finansmarknaden lägger större vikt vid ledningens hantering av frågan än själva händelsen i sig. Det är okej att göra fel och kriser inträffar, men ledningen måste ha förmågan att kunna hantera det på ett bra sätt för att vinna finansmarknadens, och sannolikt alla andra intressenters, förtroende.

 

 

Se möjligheterna

Se inte bara en kris som något som ska hanteras och uthärdas. Rätt hanterad kan krisen i stället vändas till något positivt som ett stärkt varumärke eller förbättrade processer. Med inställningen att i stället skapa möjligheter av krisen blir det enklare att exempelvis implementera interna åtgärder.

 

Just nu befinner vi oss mitt inne i en ekonomisk kris i kölvattnet på Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. Även om någon lågkonjunktur inte har slagit till ännu så har inflation och högre räntor påverkat många bolag negativt. Bolag som ännu inte är självförsörjande har drabbat särskilt hårt när tillgången på riskvilligt kapital minskat, men här kan snabbfotade företag genom implementering av kostnadsbesparingsprogram erhålla såväl ett starkare varumärke som större möjlighet till fortsatt finansiering.

 

Ett annat exempel i närtid är hur företag hanterade de förändringar pandemin förde med sig, både när den dök upp och pågick men också nu när vi håller på att återgå till ett nytt normalläge.

 

Kriser kommer alltid att inträffa. Hur bolagens ledningar hanterar dem, det är avgörande för om kriser också blir kommunikativa kriser som förstör varumärket. Eller om ledningarnas professionella krishantering leder till att varumärket stärks.

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */