Aktiespararnas tre kärnfrågor inför stämmosäsongen 2017

Årsstämma 2017

Aktiespararnas tre kärnfrågor inför stämmosäsongen 2017

Jag har vid ett par tillfällen besökt Aktiespararna när de presenterar vilka frågor de kommer lägga störst fokus på under stämmosäsongen, så dock inte i år. I år spreds den information via en (låst) artikel i SvD Näringsliv.

Hur som helst så är de tre kärnfrågorna:

  • Aktiebolagens öppenhet
  • Företagsledare med extraknäck
  • Mångsyssleri bland styrelseledamöter

 

Viktiga och intressanta frågeställningar som alla bolag bör beakta.

 

Aktiebolagens öppenhet

I artikeln säger Joacim Olsson ”Det finns en del att förbättra vad gäller bolagens öppenhet och information”.

Att det här är en viktig fråga kan jag verkligen hålla med om. Dessutom är det ingen överdrift att säga att det finns en hel del förbättringspotential inom detta område bland svenska börsbolag. I alla fall för de som bryr sig om sina intressenter, ett ökat förtroende och i slutänden en rättvisande värdering. Vilket alla borde bry sig om, eller?

På temat öppenhet har jag skrivit flera inlägg, bland annat detta ”Transparens, en floskel eller vad?”

 

Företagsledare med extraknäck

Att vara börs-vd innebär en arbetsbelastning långt utanför ett normalt 9 – 5 jobb. I linje med mångsyssleri för styrelseledamöter bör en företagsledare inte ha för många extraknäck, dygnet har ju bara 24 timmar och någonstans finns en begränsning för hur mycket även den mest högpresterande vd:n klarar av.

Aktieägare bör kunna ställa krav på att den som är utsedd av styrelsen att styra skutan har tillräckligt med tid för att göra just detta enligt bästa förmåga.

 

Mångsyssleri bland styrelseledamöter

Redan den 16 december skrev aktiespararna ett öppet brev till valberedningarna (kan läsas här).

Utgångspunkten är att styrelseledamöter inte ska ha fler uppdrag än att de kan ge varje bolag tillräcklig tid, vilket är rimligt. Eller som Aktiespararna uttrycker det i det öppna brevet ”Aktiespararna vill understryka vikten av att styrelseledamöter har möjlighet att ägna uppdraget tillräcklig tid och omsorg.” Samtidigt menar de ” En styrelseledamot som arbetar i flera styrelser behöver dock inte vara något negativt, det kan mycket väl vara tvärt om. Exempelvis kan en styrelseledamots olika engagemang utgöra ett gynnsamt kunskapsutbyte branscher emellan och i vissa fall kan det även vara en nödvändighet med anledning av bolagets verksamhet. Det är därför mycket svårt att föreskriva en gräns för hur många styrelseuppdrag och/eller sidouppdrag som är acceptabelt.”

Så även om det är en flytande gräns för hur många uppdrag man kan/bör ha hänvisar Aktiespararna till Corporate Governace-rådgivarna ISS och Glass Lewis rekommendationer om att ledamot inte bör ha fler än 5 styrelseuppdrag i noterade bolag eller ha ett vd-uppdrag samt två styrelseuppdrag.

Så frågan är om ni är redo för dessa utmaningar?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */