Är det inte dags för en podcast?

podcasts, telefonkonferenser, inspelningar, box communications

Är det inte dags för en podcast?

Det finns en paradox i digitaliseringen av information, samtidigt som det mesta ett företag kommunicerar tillgängliggörs till allt fler och därmed blir mindre målgruppsstyrt krävs det att man kommunicerar på nya plattformar för att nå ut.

Med andra ord all information kan nå alla eller nästan ingen.

Lösningen är att skapa en ”sömlös kommunikation”, där allt man säger hänger ihop oavsett vad det handlar om och vilken kanal man kommunicerar genom.

 

Podcasten ett ”nytt” verktyg i den kommunikativa verktygslådan

En viktig ingrediens i en innehålls (content)-strategi är att genom ompaketering nå så många som möjligt med befintligt material och resurser. Och i en organisation finns det ofta så mycket mer att dela med sig av än det som oftast sägs externt. Som jag sa ovan är det inte heller så att det som faktiskt kommuniceras externt når ut eller begrips av målgrupperna. Att i text, utan att tappa läsarens intresse, försöka förklara det geniala med er senaste produkt eller era olika verksamhetsgrenar än nästintill omöjligt. Till och med om man skriver för de som faktiskt är intresserade. Men att beskriva samma sak med hjälp av en podcast eller en film kan ge helt andra resultat.

Nedan är några användningsområden där en podcast kan gör underverk:

 

Fördjupning

En podd kan vara ett mycket bra verktyg om man vill fördjupa sig i ett eller flera ämnen. Ert företag kanske har ett antal olika verksamhetsgrenar eller produktområden som i olika avsnitt kan berätta om vad de gör och summera hur allt hänger samman. Man kan tänka sig en årsredovisnings olika avdelningar sammansatt som ett radioprogram, ungefär.

 

Frågor och svar

Många företag har en avdelning på sin hemsida för frågor och svar, vilket är ett bra sätt för att inte behöva lägga en massa resurser på att svara på samma sak hela tiden. Genom att komplettera den skriftliga versionen med en podd-version, så ger man besökarna ytterligare möjligheter att ta del av bolagets budskap. Med ett bra manusarbete kan den här typen av poddar få ett eget liv och driva trafik till företaget webb.

 

Expertis

Genom att skapa en poddserie om det område ni är verksamma inom kan ni lyfta upp interna experter till att bli externa dito. En expertpodd har ett bredare perspektiv, men kan naturligtvis göra djupdykningar in i detaljer från tid till annan. Exempel på poddar inom detta område är Nordnets sparpodden, Företagarpodden från just Företagarna eller Telias Digitalisterna.

 

Möjligheterna är många, och behöver inte vara kostsamma. Man kan starta en podd med i stort sett bara en smartphone som insatsvara, men för att det ska bli riktigt bra krävs aningen bättre utrustning och en del för- och efterarbete som manus, repetitioner och klippning. Men det kan vår Kreativa Producent och poddspecialist Anton Körberg hjälpa till med, så vad säger ni är det inte dags för en podd nu?

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */