Title Image

Blog Masonry

We're quite the bloggers
Twitter, sociala medier, Elon Musk, kommunikation, content

Elon Musk kanske är sociala mediernas räddare?

Efter Elon Musks köp av Twitter ifrågasätts hans motiv mot bakgrund av att han är världens rikaste person och inte det faktum att han redan lyckats ändra både bil- och rymdindustrin.

Kommunikation i turbulenta tider

Det blåser iskalla vindar över börsen och de noterade bolagen. Efter en väldigt lång period när investerare i stort sett bara sett möjligheter letar man nu efter svagheter och brister. Kriget i Ukraina, inflation, störningar i leveranskedjan, ränteuppgångar och stundande lågkonjunktur gör att många affärsmodeller ifrågasätts. Särskilt utsatta är bolag

Budskap, budskapsplattform, budskapsworkshop

När hade ni en budskapsworkshop senast?

Nu när vi befinner oss mitt i en pandemi, som har ändrat affärsmodeller och förutsättningarna för de flesta verksamheter, så kan det nog vara på sin plats att se över sina budskap och genomföra en budskapsworkshop.