Bör fler börsnoterade bolag våga sig ut på Twitter?

Bör fler börsnoterade bolag våga sig ut på Twitter?

Som vi tidigare skrivit om genomför vi återkommande en screening av hur användandet av Twitter ser ut hos listade och noterade bolag. Användandet har gradvis ökat under de senaste åren. Nu har cirka 40 procent av bolagen ett konto, även om nyttjandegraden varierar stort. Om man vill se vilka bolag det rör sig om kan man börja följa twitterlistan Swedish listed companies, där vi regelbundet uppdaterar med nya bolag och vd:ar.

Vilka är de största invändningarna mot att använda sociala medier?

Det finns naturligtvis många orsaker till att man väljer att stå utanför. Många anser säkert, likt Ines Uusmans uppfattning på 90-talet om att Internet var en fluga*, att sociala medier är ett övergående fenomen. Det fanns säkert en och annan som höll med Uusmans analys på den tiden, men idag finns det inga företa g som ens skulle tänka tanken att ta bort sin nätnärvaro. På samma sätt kommer vi med stor sannolikhet att se tillbaka på sociala medier om ett antal år.

glossy-social-media-icons-vector-set_659063

De två huvudinvändningarna till att börja använda sociala medier är det med nödvändighet är resurskrävande och därutöver riskabelt.

Resurskrävande

Det är klart att ett engagemang i sociala medier inte sköter sig självt, det krävs någon form av insats. Insatsen kan dock variera från att bara förmedla redan publicerat material till att driva en företagsblogg, som naturligtvis ställer högre krav. Den enskilt viktigaste insatsvaran, som inte är särskilt resurskrävande, är dock att ledningen visar stöd och intresse.  Om så sker kommer det garanterat att dyka upp kompetenser inom detta område som är villiga att ta ansvar för företagets sociala medie-satsning, utan att det behöver bli särskilt kostsamt.

Riskabelt

Det finns en inneboende rädsla för sociala medier bland många listade och onoterade bolag. Man är rädd att det är kanalerna i sig som kommer att öka risken för spridning av kurspåverkande information. På ett sätt stämmer naturligtvis detta. Med dessa ”nya” kanaler kan personal, medvetet eller omedvetet, sprida information som kan vara kurspåverkande. Men denna risk finns oavsett företaget är aktivt eller inte.

Man skulle tvärtemot kunna hävda att börsbolag har synnerligen goda förutsättningar för att börja använda sociala medier. Man har en vana vid att leva med ett regelverk kring sin informationsgivning, så att anpassa informationspolicys till att inbegripa social medier och förankra detta internt borde inte vara några problem.

Om du är nyfiken på hur just ert företag skulle kunna dra nytta av sociala medier hör av dig så berättar vi gärna mer.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

like-symbol

*Vad sa Ines Uusman egentligen? Uusman är ofta felaktigt citerad för att ha sagt att ”Internet är en fluga (som kanske blåser förbi)”. Detta citat är i själva verket en rubrik satt av en rubriksättare i Svenska Dagbladet, 12 maj 1996. Uusmanns ursprungliga resonemang skildras i följande citat: ”Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. […] Att sitta och surfa på nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för? […] Det kanske är så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet men kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer specificerad.” (Ines Uusman i Internetworld, nr. 10/1997, s. 6.). Hämtat från Wikipedia

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */