Börs-vd:ar på Twitter – topplista: Small Cap

Börs-vd:ar på Twitter – topplista: Small Cap

Vi har nyligen avslutat vår återkommande genomgång av hur börsnoterade bolag använder sig av Twitter. Pressmeddelandet om detta finns att läsa här. För twitter-bird-blue-on-whitetredje året i rad tittar vi även på hur aktiva börs-vd:arna är. Antalet identifierade vd:ar som twittrar (har ett konto) är nu uppe i 30 stycken, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med 2015.

Är den här utvecklingen viktig att följa?

Så här skrev vi i ovan nämnda pressmeddelande:

”Alla bolag måste förhålla sig till den snabba digitala utvecklingen för att inte riskera att falla offer för digital darwinism. Att titta på enskilda företeelser som Twitter kan tyckas trubbigt, men över tid kan det ge en bra indikation på hur digitaliseringsfrågorna hanteras av företag och dess högsta ledning. Digital acceptans och förståelse är en generationsfråga. Om bolagsledningar eller styrelser har bristande digitala kunskaper, och inte heller vet vem eller vad man ska fråga, är risken att viktiga frågor saknas på agendan vilket på sikt kan få allvarliga konsekvenser”

 

Tre topplistor; Large Cap, Mid Cap och Small Cap

Vi kommer nu i tre blogginlägg presentera vilka dessa personer är och de bolag de representerar. Precis som förra året rankar vi användarna baserat på bland annat parametrarna twitterengagemang, Klout, börsvärde och vår egen subjektiva blackBOX-modell. I och med det kraftigt ökande antalet vd:ar kommer vi i år att presentera tre topplistor utifrån bolagsstorlek; Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

Innan vi berättar hur Small Cap-listan ser ut börjar vi med en kort sammanfattning. Av de 30 twittrande vd:arna är 29 män. Inget förvånande i detta, rent statistiskt borde det finnas en eller två kvinnliga twittrare, men det är första gången vi får in en kvinnlig twittrare. Årets kartläggning berörde enbart bolag noterade vid Nasdaq Stockholms Main Market och vd:arna representerar bolag med börsvärden från drygt 100 miljoner till knappt 400 miljarder kronor.

 

Delad sjätte plats

Eftersom vi anser att alla vd:ar som tar steget ut i sociala medier är vinnare väljer vi att bara lyfta fram 5 stycken som vi anser kommit en bit längre på sin digitala kommunikationsresa. På en hedrande sjätteplats återfinns:

Joachim Morath, Feelgood Svenska AB (@j_morath), Yann Blandy, Intellecta AB (@yannblandy), Karl Tobieson, MedCap AB (@KarlTobieson), Peter Wolpert, Moberg Pharma AB (@MobergPharma), Matthias Stadelmeyer, TradeDoubler AB (@MStadelmeyer), Christian W. Berg, Viking Supply Ships AB (@ChristianWBerg) och Roland Gustavsson, Wise Group AB (@RolandGustavsso)

 

Plats 5

Jérôme Arnaud, DORO AB Jerome Arnaud

Jerome twittrar på i första hand franska, men i viss mån även på engelska. Ett internationellt tilltal är alltid bra, men Jerome skulle vinna på att öka upp andelen engelska tweets. Att twittra på sitt modersmål ger en personlig prägel, men exkluderar samtidigt en väldigt stor målgrupp. En fransk vd för ett svenskt bolag som är den globala ledaren av telekomprodukter för äldre skulle skapa ett större genomslag med ett mer internationellt anslag. Om så sker kan vi vänta oss en högre placering nästa år.

 

Stein RevelsbyPlats 4

Stein Revelsby, Anoto Group AB

Har varit på Twitter sedan mars 2014, och håller en jämn ganska låg nivå över tid. Trots enbart 54 tweets sedan starten har Stein 449 följare. Med lite högre aktivitetsnivå framöver kommer det sannolikt att rendera en högre placering nästa år.

 

Plats 3Stefan Skarin

Stefan Skarin, I.A.R Systems Group AB

Stefan fanns representerad även på förra årets lista. Att han funnits på Twitter sedan 2011 är inte så konstigt då IAR Systems utveckling bland annat drivs av tillväxten av antalet digitala produkter i världen. Stefan håller ett högt genomsnittligt engagemang, vilket inte riktigt får genomslag i följare och Klout. En tydligare strategi skulle sannolikt ge högre placering nästa år.

 

Jim van HeusdenPlats 2

Jim van Heusden, Karolinska Development AB

Jim tog över som vd för Karolinska Development i början av mars förra året. I förra årets ranking sa vi att det skulle bli intressant att se om han skulle fortsätta twittra i den takt han gjort innan han tillträdde som vd. Med facit i hand kan vi se att han faktiskt ökat sitt engagemang, vilket ger en andra plats. Med lite tydligare strategi skulle han dessutom nå en större målgrupp, vilket kan behövas för att nå första platsen.

 

And the winner is:

 

 

Christian Kinch, Bactiguard Holding AB Christian Kinch

Christian är den överlägset mest aktive twittraren av alla börs-vd:ar i årets undersökning. Att han inte fanns med i förra årets ranking beror på att han inte satt på vd-stolen vid tillfället. Christian twittrar om såväl branschfrågor och företagsspecifik information som mer personliga iakttagelser. Mängd är dock inte alltid liktydigt med genomslag; Christians aktivitetsnivå i kombination med lite taktik skulle säkert skapa en större åhörarskara vilket kanske kommer krävas för att behålla första platsen nästa år. Men i år är han en klar segrare.

 

Här finns listan över Mid Cap och Large Cap samt vinnarintervjuerna.

 

Frågor?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */