Börsnotering – det gäller att börja i god tid (med värdedrivande kommunikation)

Börsnotering – det gäller att börja i god tid (med värdedrivande kommunikation)

Att svara på när i ett företags liv börsnoteringsprocessen sätter igång är i stort sett omöjligt. Vissa bolag är konstruktioner skapade för en direkt notering medan andra gärna mognar till under en längre period innan det är dags att bredda ägandet. En sak som dock är säker är att för de flesta bolag handlar det inte om tiden strax innan ett prospekt skall offentliggöras utan processen börjar långt tidigare.

Nu när det dagligen är braskande rubriker om europeiska skuldkrisen, amerikanska budgetunderskottet eller för den delen ratinginstitutens nedgraderingar kombinerat med en börs som präglas av enorm osäkerhet och hög volatilitet kan det vara svårt att tro att noteringsfönstret någonsin kommer stå på vid gavel igen.

Media har en tendens att förstärka den bilden, men allt är naturligtvis inte kolsvart. Även om aktivitetsnivån avtagit sedan inledningen på året planeras exempelvis den här veckan fyra noteringar i New York, där dessutom spelföretaget Zynga nyligen offentliggjorde sina noteringsplaner. På de nordiska marknaderna har vi sett en liknande utveckling, även om inbromsningen har varit kraftigare här. (Det har varit 25 börsnoteringar i år på de nordiska marknaderna och listningarna på First North har varit fler i år än under 2010.)

 

Komma igång i tid

Vissa delar av en noteringsprocess är sådant som bolag, oavsett det blir en notering eller inte, kommer att ha användning för i det långa loppet. Att skapa eller fånga upp en stark corporate story som sedermera kan mynna ut i ett kraftfull investment case är något alla företag kan dra nytta av.

Detta gäller även noterade bolag som förvånansvärt ofta har svårt att på ett lättförståeligt sätt beskriva vad de gör och hur de tjänar pengar. Även om det med stor sannolikhet hämmar värderingen, är det inget som bolagsledningar eller styrelser måste ta tag i på kort sikt.

För ett bolag med börsambitioner finns ingen sådan lyx. Här gäller det att långt innan investmentbankerna kommer in på banan och ett prospekt ska offentliggöras definiera en corporate story/investment case. Rätt genomfört kommer företagets historia sprida sig likt ringar på vattnet via personal och andra kanaler till kunder, leverantörer och inte minst befintliga och potentiella aktieägare samt kreditgivare. Att få tillgång till ”billigt” kapital under en uppbyggnadsfas gör en enorm skillnad på det långsiktiga resultatet samtidigt som det också kan höja tempot i bolagets utveckling.

Att förstå vad ett bolag gör och hur det tjänar pengar låter som självklarheter, men ibland kan det som ter sig som glasklart internt vara tämligen obegripligt för en utomstående. Ju otydligare beskrivning desto mindre aptitlig investering, vilket i förlängningen ger en lägre värdering.

Även om det alltid är svårt eller för den delen omöjligt att göra prognoser om framtiden, kan man nog säga att de långa uppgångarnas marknad sedan länge är förbi. Intervallen med en positiv börs kommer att bli allt kortare, och noteringsfönstret mer sällan kommer stå på vid gavel, men väl vara på glänt lite oftare. Det gäller med andra ord att börja i tid och ta tag i de interna processer som bolaget kan dra nytta av oavsett om en notering sker eller inte. På så sätt kapas ledtiderna och ökar möjligheten till en optimerad och snabb process när det väl är dags för en notering.

Är det inte dags att ta tag i den värdedrivande kommunikationen?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */