Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

Det är lätt att dras med i allt prat om digitalisering och alla nya kanaler man måste närvara i för att vara relevant, men man får inte glömma bort att oavsett kanal är det era budskap som ska göra jobbet.

 

Budskapsplattformen är det perfekta redskapet för att få alla i en organisation att samlas kring gemensamma värden och säkerställa att alla drar åt samma håll. Detta gäller oavsett om det handlar om berättelsen om det ni gör eller på vilket sätt ni ska kommunicera inom och utanför organisationen.

 
 

Hur gör man och vad bör vara med?

 

Budskapsplattformen bör vara ett levande dokument, men förändringar bör ske med stor omtanke och inte för frekvent (även om en översyn bör göras regelbundet). Samtidigt som plattformen måste innehålla ett djup, för de som dagligen arbetar med organisationens kommunikation, måste den också vara lättillgänglig så den inte blir en hyllvärmare, eller ännu värre hamnar längst ner i medarbetarnas byrålåda.

 

För att vara lättillgänglig bör dokumentet inledas med en sammanfattande del som kortfattat berör alla viktiga detaljer. Denna bör alla inom organisationen ta del av och vara något som sätts i händerna på alla nyanställda.

 

Budskapsplattformen är inte som en inkomstdeklaration, det finns med andra ord ingen exakt mall för vad som ska ingå.

 
 

Nedan är en kort beskrivning av vad som kan finnas med

 

Inledning

Eftersom budskapsplattformen kan ses som ett samlingsdokument kring organisationens värdegrund och kommunikation brukar den inledas med vision, mission och affärsidé.

Pay-off eller tagline kan finnas med, det vill säga er organisations ”Just do it”.

 

Position

Organisationens position på marknaden kan också finnas med, det är viktigt att alla vet hur ni särskiljer er från era konkurrenter. Hisspitchen är en del av denna liksom kokplattan/boilerplaten, det vill säga den text som brukar finnas längst ner i pressmeddelanden. Dessutom kan man inkludera en ”om oss” text. Allt för att hålla samman organisationens beskrivning av sig själv i alla sammanhang och kanaler. Upprepning är bästa sättet att nå igenom bruset.

 

Budskap

Sen kommer vi till huvudbudskap och stödbudskap. Det bör finnas ett övergripande huvudbudskap, med ett antal stödbudskap, som gäller för hela verksamheten. Sen kan man addera budskap för olika målgrupper som exempelvis kunder, investerare, anställda eller olika funktioner och verksamhetsområden, dotterbolag med mera.

 

Alla ingredienser i en budskapsplattform måste förankras väl i organisationen. Om inte alla känner sig delaktiga i arbetet finns en risk att inte alla talar samma språk och att man därmed förlorar styrkan i en organisation som drar åt samma håll. Det är naturligtvis oerhört viktigt att få med högsta ledningen på tåget, att de initierar och står bakom de nya budskapen. Men glöm inte att inkludera alla nivåer i organisationen under framtagandeprocessen, det kommer att ge viktig input under arbetets gång och underlätta implementering och acceptans när arbetet väl är klart.

 

Frågor och svar

Budskapsplattformen kan även innehålla ett övergripande Q&A-dokument som företaget kan använda bland annat i krissituationer, denna kan inkludera frågor med såväl ett internt som externt perspektiv.

 
 

Ta in extern hjälp

 

Även om en stor del av arbetet sker internt är det oftast en fördel om att arbetet vägleds av en extern kraft. Det är viktigt att få in ett visst utifrånperspektiv i processen, om inte annat för att säkerställa att det finns någon som vågar ställa de lite skavande frågorna.

 

Som det står ovan finns det ingen exakt mall för hur en budskapsplattform ska se ut, men vi har under årens lopp gjort en hel del så om du vill se ett exempel på hur det skulle kunna se ut kontakta oss eller fyll i formuläret nedan så mejlar vi en så fort vi kan.

 

Mer om positionering och budskapsplattformar.
 

Läs gärna också:

När hade ni en budskapsworkshop senast?

Budskapsplattformens ABC

Låt inte budskapsplattformen bli en skrivbordsprodukt!

Integrerad kommunikation, från budskapsplattformen hela vägen ut till målgrupperna

 

Frågor?

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera gärna!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: