Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

Budskapsplattform, budskap, Q&A, Postionering

Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

Det är lätt att bli uppslukad av allt prat om digitalisering och alla nya kanaler som krävs för att vara relevant, men det är viktigt att inte glömma bort att oavsett kanal är det era budskap som ska göra jobbet.

 

Budskapsplattformen utgör en perfekt grund för att förena alla i organisationen kring gemensamma värden och säkerställa att alla rör sig i samma riktning. Detta gäller oavsett om det handlar om att berätta om vad ni gör eller hur ni kommunicerar inom och utanför organisationen.

 

 

Hur går man till väga och vad bör inkluderas?

 

Budskapsplattformen bör betraktas som ett levande dokument, men förändringar bör genomföras med omtanke och inte alltför frekvent (även om en översyn bör utföras regelbundet). Samtidigt som plattformen måste ha djup, för de som dagligen arbetar med organisationens kommunikation, måste den också vara lättillgänglig så att den inte bara samlar damm eller, ännu värre, hamnar längst ner i medarbetarnas skrivbordslådor.

 

För att vara lättillgänglig bör dokumentet börja med en sammanfattande del som kortfattat belyser alla viktiga detaljer. Denna bör delas med alla inom organisationen och vara något som ges till alla nyrekryterade.

 

Budskapsplattformen är inte som en inkomstdeklaration, vilket innebär att det inte finns någon exakt mall för vad som ska inkluderas.

 

 

Nedan följer en kort beskrivning av vad som kan ingå:

 

Inledning

 

Eftersom budskapsplattformen fungerar som ett samlingsdokument för organisationens värderingar och kommunikation, brukar den börja med vision, mission och affärsidé. En pay-off eller tagline kan också vara med, vilket är organisationens "Just do it."

 

Positionering

 

Organisationens position på marknaden bör också inkluderas. Det är viktigt att alla vet hur ni skiljer er från era konkurrenter. Hisspitchen är en del av detta, liksom kokplattan/boilerplaten, vilket är den text som oftast finns längst ner i pressmeddelanden. Dessutom kan en "om oss"-text inkluderas. Allt detta för att hålla organisationens beskrivning av sig själv konsekvent i alla sammanhang och kanaler. Att upprepa budskap är det bästa sättet att skära igenom bruset.

 

Budskap

 

Sedan kommer vi till huvudbudskapen och stödbudskapen. Det bör finnas ett övergripande huvudbudskap, med ett antal stödbudskap som gäller för hela verksamheten. Därefter kan budskap för olika målgrupper inkluderas, såsom kunder, investerare, anställda eller olika funktioner och verksamhetsområden, dotterbolag och liknande.

 

Alla komponenter i en budskapsplattform måste förankras ordentligt i organisationen. Om inte alla känner sig delaktiga finns risken att inte alla pratar samma språk, vilket kan leda till att organisationens styrka går förlorad. Det är naturligtvis mycket viktigt att få högsta ledningen ombord, att de initierar och stödjer de nya budskapen. Men glöm inte att involvera alla nivåer i organisationen under utvecklingsprocessen, detta kommer att ge viktig input och underlätta implementering och acceptans när arbetet är klart.

 

Frågor och svar

 

Budskapsplattformen kan även inkludera ett övergripande Q&A-dokument som företaget kan använda, särskilt i krissituationer. Detta kan inkludera frågor från både internt och externt perspektiv.

 

Ta hjälp utifrån

 

Även om en stor del av arbetet sker internt kan det vara fördelaktigt att ha extern vägledning. Att inkludera ett utifrån-perspektiv i processen är viktigt, delvis för att säkerställa att det finns någon som vågar ställa de utmanande frågorna.

 

Som tidigare nämnts finns det ingen exakt mall för hur en budskapsplattform bör utformas. Vi har dock under åren arbetat mycket med detta ämne. Om du vill se ett exempel på hur det skulle kunna se ut eller är intresserade av att utveckla eller uppdatera er budskapsplattform för att stärka er kommunikation, tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att nå era mål.

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera gärna!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */