Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

budskapsplattform, budskapsplattformen, huvudbudskap, stödbudskap, budskap, position

Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

Det är lätt att dras med i allt prat om digitalisering och alla nya kanaler man måste närvara i för att vara relevanta, men man får inte glömma bort att oavsett kanal är det era budskap som ska göra jobbet.

Budskapsplattformen är det perfekta redskapet för att få alla i en organisation att samlas kring gemensamma värden och dra åt samma håll, oavsett det handlar om det ni gör eller hur ni vill kommunicera inom och utanför organisationen.

 

Hur gör man och vad bör vara med?

Budskapsplattformen bör vara ett levande dokument, men förändringar bör ske med stor omtanke och inte för frekvent. Plattformen måste på samma gång innehålla ett djup men samtidigt vara lättillgänglig så det inte blir en hyllvärmare, eller ännu värre hamnar längst ner i någons byrålåda. För att vara lättillgänglig bör dokumentet inledas med en sammanfattande del som kortfattat berör alla viktiga detaljer. Denna bör alla inom organisationen ta del av och dessutom sättas i händerna på alla nyanställda.

Budskapsplattformen är inte som en inkomstdeklaration, det finns med andra ord ingen exakt mall för vad som ska ingå.

 

Nedan är en kort beskrivning av vad som kan finnas med.

Eftersom budskapsplattformen kan ses som ett samlingsdokument kring organisationens värdegrund och kommunikation brukar den inledas vision, mission och affärsidé. Organisationen position på marknaden kan också finnas med, det är viktigt att alla vet hur vi särskiljer oss från våra konkurrenter. Hisspitchen är en del av denna likaså kokplattan, den text som brukar finnas längst ner i pressmeddelanden, dessutom kan man inkludera en ”om oss” text. Allt för att hålla samman organisationens beskrivning av sig själv i alla sammanhang och kanaler. Upprepning är bästa sättet att nå igenom bruset.

Sen kommer vi till huvudbudskap och stödbudskap. Det bör finnas ett övergripande budskap, med stödbudskap, sen kan man addera för olika verksamhetsområden, olika tjänste- och/eller produktområden, dotterbolag etc.

Alla ingredienser i en budskapsplattform måste förankras väl i organisationen, om inte alla känner sig delaktiga i arbetet finns risk att inte alla talar samma språk och styrkan i organisationen går förlorad. Även om det inte får kännas påtvingat bör de övergripande budskapen initieras och accepteras i högsta ledningen till att börja med.

Budskapsplattformen kan även innehålla ett övergripande Q&A-dokument, som kan inkludera frågor med såväl ett internt som externt perspektiv.

 

Även om en stor del av arbetet sker internt är det oftast rätt att arbetet vägleds av extern kraft, att få in ett visst utifrånperspektiv i processen kan göra en enorm skillnad.

 

Mer om positionering och budskapsplattformar.

 

Frågor?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*