Budskapsplattformens ABC

budskapsplattformens ABC

Budskapsplattformens ABC

Länge leve budskapen (i alla fall de som är riktigt bra och fungerar). Att få till budskap som är slagkraftiga, tydliga och står pall för tidens gång kan vara guld värt, men det kräver lite arbete. I den föränderliga värld vi lever i kan budskap snabbt bli daterade, ”yesterdays news” skulle man kunna säga.

 

Men även om allt går mycket snabbare nu i den digitaliserade kommunikationens tidevarv, så bör ens budskap hålla i ett längre perspektiv. Det innebär naturligtvis inte att man inte regelbundet måste lackmustesta att de fortfarande håller måttet.

 

Man kan säga att budskapsplattformen ligger till grund för all kommunikation som pågår i och omkring ett företag – till anställda, kunder, ägare - listan kan göras lång och inbegriper egentligen alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med bolaget. Den ska innehålla de viktigaste budskapen.

 

Att ta fram en budskapsplattform är en iterativ process som kräver såväl interna insatser som input från externa partners.  Det är viktigt att alla deltagare i kommunikationsprojektet har ett starkt förtroende för varandra eftersom det kan handla om att gå in och analysera och förändra i en verksamhets DNA.

 

 

Kort om budskapsplattformen

 

Budskapsplattformen är ett samlingsdokument kring organisationens värdegrund och kommunikation som brukar inledas med vision, mission och affärsidé. Organisationens position på marknaden kan också finnas med, det är viktigt att alla vet hur just ni särskiljer er från era konkurrenter. Hisspitchen är en mycket viktig del likasom kokplattan, den text som brukar finnas längst ner i pressmeddelanden, dessutom kan man inkludera en ”om oss” text. Allt för att hålla samman organisationens beskrivning av sig själv i alla sammanhang och kanaler. För att nå ut igenom bruset är upprepning det allra bästa sättet.

 

Sen kommer vi till huvudbudskap och stödbudskap. Det bör finnas ett övergripande budskap, med stödbudskap, sen kan man addera för olika verksamhetsområden, olika tjänste- och/eller produktområden, dotterbolag etc.

 

Alla ingredienser i en budskapsplattform måste förankras väl i organisationen, om inte alla känner sig delaktiga i arbetet finns risk att inte alla talar samma språk och styrkan i att ha en organisation där alla drar åt samma håll går förlorad.

 

Man kan summera innehållet så här:

 

 

Budskapsplattform, affärsidé, vision, mission, boiler plate

 

 

 

 

Det kanske inte är så mycket ABC som VV – Vad och till Vem

 

Processen med att ta fram en budskapsplattform kan för många te sig som onödig och krånglig, ”vi vet väl vad vi är, vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dig”, men det kunde inte vara mer felaktigt. Utan karta och kompass är det väldigt lätt att förlora fotfästet, i synnerhet när tiderna blir lite sämre.

 

 

De två viktigaste punkterna att hålla ett ständigt öga på är målgrupper och budskapen till dessa.

 

 

Vem

Att identifiera målgrupperna och deras karaktäristika är ett första viktigt steg. Alla företag har en rad olika målgrupper att ta i beaktande. Dessa målgrupper kan sedan brytas ner i undergrupper och det gäller att hitta de relevanta skärningarna så att man kan anpassa såväl vad man säger som vilka kanaler man ska använda.

 

 

Vad

Med budskapsplattformen på plats blir det enklare att vid varje tillfälle ha en trygg kommunikativ grund att stå på. Vad som skall kommuniceras kommer naturligtvis att skilja sig åt från gång till gång, men de grundläggande budskapen till de olika målgrupperna skall man lätt kunna hitta i budskapsplattformen.

 

Med en genomarbetat budskapsplattform har kommunikationen bättre förutsättningar att bli tydlig, enhetlig i alla kanaler och långsiktigt bygga företagets varumärke och affär.

 

 

 

Om du har en fråga, tänk ABC

 

Ask

Box

Communications

 

 

Andra inlägg på samma tema

Budskapsplattformen, grunden för all kommunikation

När hade ni en budskapsworkshop senast?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */