Title Image

Corporate Communications

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter som alla syftar till att hantera eller driva den interna och externa kommunikationen för att skapa en positiv bild för organisationens intressenter. Det handlar om de budskap som förmedlas till målgrupper som exempelvis anställda, media, partners, investerare och allmänheten.

Senaste nytt