Dags att anpassa Equity Storyn till en ny(gammal) kapitalmarknadslogik

Equity Story, investment case, investeringscase

Dags att anpassa Equity Storyn till en ny(gammal) kapitalmarknadslogik

”Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut”

 

Riktigt så illa som i Anders Fugelstad låttext är det väl inte, för det är ju snarare så att gamla sanningar återigen har blivit som nya. Efter nästan ett decennium av noll- och minusräntor börjar nu räntenivåerna normaliseras. När pengar inte längre är gratis och bolag i större utsträckning måste uppvisa en tydligare roadmap till intäkter har förutsättningarna förändrats i grunden. På samma sätt som ett företag bör anpassa sina budskap till nya marknadsförhållanden måste även en equity story anpassas om det skett ett paradigmskifte i den verklighet som råder.

 

 

Equity storyn är bolagets första intryck

 

Det första intrycket är viktigt och kan bli bestående, det gäller såväl för människor som för bolag. I en värld av nästan ett oändligt antal investeringsalternativ gäller det alltså att inte missa möjligheten att snabbt sätta en korrekt och aptitlig bild över er equity story/investment case. Har ni en berättelse som sticker ut och är det enkelt att förstå?

 

Du och ditt bolag måste på ett tydligt, trovärdigt och lättbegripligt sätt kommunicera vad som gör er intressanta och unika. Lyckas du inte med det, så når du inte fram till investerarkollektivet, oavsett om det handlar om institutionellt kapital eller retailinvesterare. Och har ni inte anpassat den berättelsen till de förhållanden som just nu råder är risken stor att åhörarnas intresse svalnar långt innan ni får möjlighet att gå in på djupet.

 

Ett investeringscase eller Equity Story ska sammanfatta företagets styrkor och kortfattat tala om varför en investerare ska investera i bolaget. Ett starkt investeringscase ska vara övertygande men inte ”översäljande”. Det här är en balansgång som kräver förståelse för hur kapitalmarknaden tänker och agerar.

 

Med lång över 1 000 noterade bolag bara i Sverige är det viktigt att lägga tid och resurser på er equity story, eftersom det är bland det första en investerare tittar på. Ett välformulerat och presenterat investeringscase ökar sannolikheten för att attrahera nya investerare. Lägg också gärna upp investeringscaset på hemsidan så det är lätt tillgängligt för flera, till exempel potentiella investerare, långivare och kunder. Tänk också på att du kan presentera investment caset på olika sätt, inte bara med text.

 

 

Hur tar man fram en ny equity story?

 

Oavsett om man har tagit fram den själv eller lämnat det åt sitt öde så har alla bolag har en equity story. Så klart är det bättre att äga sin egen berättelse än att låta en digital visklek sätta bilden av bolaget.  Att förändra sin equity story och i slutänden investerarnas uppfattning om bolagets potential är ett långsiktigt projekt. Som startpunkt i det arbetet brukar vi rekommendera att representanter från styrelse och ledning sitter ner under en ostörd session tillsammans med en extern partner som exempelvis Box Communications för att säkerställa mål, omfattning och förståelse för framtida möjligheter och utmaningar.

 

Det bästa är om man kan avsätta en hel dag, alternativt två halvdagar, för detta viktiga arbete. Under den första delen presenterar representanter för bolaget historik, produkter/tjänster, marknad, affärsmodell et cetera. Därefter följer en grundlig och transparent diskussion om det nuvarande investerarsentimentet kring bolaget och vilka de kritiska frågorna är som måste kunna besvaras för att vinna investerarna förtroende.

 

Därefter komprimeras equity storyn ner till cirka 4 – 6 punkter.

 

 

Vad ska den innehålla?

Det här har vi skrivit utförligt om vid tidigare tillfällen, bland annat i ”Vägen till en rättvisande värdering #2 – Allt börjar med er equity story” och ”Har er equity story tillräckligt mycket FOMO?” men lite kortfattat kan man säga att följande bör finnas med:

 

Adresserbar marknad

En otroligt viktig faktor när investerare ska bedöma den framtida potentialen för ett bolag är hur stor den tilltänkta marknaden är.

 

Position, USP:ar och tillväxtfaktorer

Hur kan bolagets produkter eller tjänster kan dra nytta av det som driver marknadens tillväxt och hur ser positionen samt konkurrensfördelarna ut.

 

Affärsmodell/strategi

Bolagets strategi och affärsmodell ska göra det möjligt att sätta in företaget I det sammanhang man ha beskrivit i marknadsavsnittet och bolagets USP.

 

Nyckeltal och värderingsstöd

Vilka KPI:er jobbar bolaget med och vilka trender ser man inom sina segment? Det kan vara värdefull information för investerare. Vilka nyckeltal som passar bäst beror på många faktorer; branschtillhörighet, mognadfas med mera.

 

Management team, styrelse och organisation

Har styrelsen och ledningen gjort samma resa tidigare och annan relevant information om de som ska göra jobbet kan vara värdefull för investerare.

 

 

Några snabba tips på vägen för att nå ut:

Våga förenkla, identifiera och besvara den kritiska frågan, skapa igenkänning och inte minst upprepa, upprepa och upprepa igen.

 

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */