Integrerad kommunikation

Strategisk Kommunikation
strategisk kommunikation, intressentanalyser, talarmanus, talarträning, Almedalen, management kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Det handlar till syvende och sist om att vårda och bygga varumärken genom att skapa relevans och sammanhang som får intressenter att agera på ett förutbestämt sätt.

Några saker vi hjälper kunder med inom Strategisk Kommunikation:

Digital Kommunikation
Analyser, mätningar, Digital beredskap, Digitalt ledarskap, Kanalstrategi, Sociala medier, Utbildning, föreläsningar, digital kommunikation

Digitalisering är ett brett område som påverkar verksamheter på en mängd olika sätt, oavsett man har ett aktivt eller passivt förhållningssätt. Vi hjälper kunder med allt från att föra en bredare dialog om hur digitalisering kan påverka deras organisation till att skapa digital beredskap, utbilda, välja rätt kanaler och sjösätta digitala kommunikationsstrategier.

Några saker vi hjälper kunder med inom Digital Kommunikation:

Corporate Communications
Corporate story, Förändringskommunikation, Internkommunikation, vd-intervjuer, Kriskommunikation, Positionering, budskapsplattformar, Presentations- och talarträning

Corporate Communications innefattar en rad aktiviteter inom intern- och extern kommunikation med syfte att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen. Det kan handla om övergripande kommunikation eller riktade insatser mot specifika intressenter som exempelvis anställda, media, partners, investerare och kunder.

Några saker vi hjälper kunder med inom Corporate Communications:

Medierelationer
medierelationer, debattartiklar, medieträning, mediestrategier, medielogik, pressmeddelanden

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Samtidigt innebär digitaliseringen stora förändringar av såväl medielogik som hur medielandskapet ser ut. Vi kan hjälpa er genom hela medieprocessen: från att hitta relevanta sammanhang där ert bolag eller organisation kan ta plats, genomföra förberedelsearbete, formulera och leverera budskap till en slutlig debriefing och utvärdering av utfall.

Investor Relations
IR, Investor Relations, Investerarrelationer, M&A kommunikation, Börsnoteringar, Finansiell PR, kapitalanskaffning, kapitalmarknadsdagar, startup-rådgivning, perceptionsstudier

Investor Relations, investerarrelationer eller IR har historiskt utgjort ett bolags kommunikation med i första hand investerare och kapitalmarknad. Idag är målgruppen mycket bredare än så. I digitaliseringens spår tenderar all kommunikation att konvergera vilket innebär att den finansiella kommunikationen i allt större utsträckning blir en del av det övergripande varumärkesbyggandet och intressenterna utgörs av alla som har ett intresse för bolaget och dess utveckling.

Content Marketing
Varumärkesförflyttning, content marketing, Podcasts, Bloggar, Filmer, Nyhetsbrev, Webinars, Webcasts

Utan bra innehåll hade Internet varit en ganska tråkig plats. Samtidigt är det oändligt svårt att synas när alla söker uppmärksamhet; det pumpas ju ständigt ut nytt material i kanaler som Facebook, Instagram, YouTube via bloggar för att inte tala om de traditionella medierna.

Men bara för att det kan vara svårt att nå igenom bruset är ingen anledning att stå vid sidan av och titta på. Bra egenproducerat material kan driva trafik under väldigt lång tid framöver.

Några saker vi hjälper kunder med inom Content Marketing:

  • Bloggar
  • Content strategier
  • Filmer
  • Nyhetsbrev
  • Podcasts
  • Sociala medier
  • Webcasts & Webinars