Title Image

Våra tjänster

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation handlar om hur ert företag kan uppnå era övergripande och strategiska mål genom att använda kommunikativa verktyg.

Några saker vi kan hjälpa er med inom Strategisk Kommunikation:

Digital Kommunikation, sociala medier, analys, datadriven, digitalt ledarskap
Digital Kommunikation

Digitalisering skapar ständigt nya möjligheter för ditt företag att nå relevanta målgrupper. Vi hjälper till med allt från kunskapslyft, att sjösätta digitala strategier till att skapa ett för er kanalanpassat innehåll.

Några saker vi kan hjälpa er med inom Digital Kommunikation:

Corporate Communications, Corporate story, budskapsplattformar, internkommunikation, kriskommunikation
Corporate Communications

Med Corporate Communications hjälper vi er att skapa en rättvisande och positiv bild av organisationen, såväl internt som externt.

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning
Medierelationer

Media är en viktig bärare av era budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Vi hjälper er genom hela medieprocessen, från nyhetsvärdering och mediestrategi till att skriva samt pitcha och distribuera pressmeddelanden.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier
Investor Relations

Vi hjälper er nå en rättvisande värdering genom att utvärdera och implementera de IR-verktyg som passar bäst för just er organisation.

Content marketing, bloggar, nyhetsbrev, podcast, nyhetsbrev
Content Marketing

Bra egenproducerat material bygger ert varumärke och driver trafik till er hemsida. Vi hjälper er med nyhetsbrev, bloggar, film, podcasts med mera.

Några saker vi kan hjälpa er med inom Content Marketing:

  • Bloggar
  • Content strategier
  • Filmer
  • Nyhetsbrev
  • Podcasts
  • Sociala medier
  • Webcasts & Webinars