Finn 5 fel (eller kanske 18)!

Finn 5 fel (eller kanske 18)!

ir-magazineIR Magazine, den enda månatliga publikationen som fokuserar på interaktionen mellan bolag och dess investerare, publicerade i fredags en lista över de 50 bolag som, på global basis, ingår i den första ”IR Magazine Global Top 50” samt 5 bolag som kommer få ett specialomnämnande. Bolag från Nordamerika, Europa, Kina, Sydostasien och Brasilien har ingått i urvalsunderlaget. Det är första gången denna ranking görs och man har baserat den på de resultat IR Magazine erhållit i de analytiker- och investerarundersökningar man gjort inom respektive region under året.

Intressant att notera är att det inte finns ett enda svenskt bolag med bland dessa 55.

”The Annual Report on Annual Reports”, som tas fram och publiceras av e.com och Report Watch sedan 17 år tillbaka, går igenom och rankar uppemot 2 000 årsredovisningar varje år. I den senaste rapporten som släpptes under våren och som då rankade de årsredovisningar som publicerades i början av 2012 är topp 50-listan fullbelamrad av svenska bolag. 18 av dessa 50 bolag, motsvarande 36 procent, är svenska att jämföra med noll bolag i rankingen av utfört IR-arbete.

Kan man dra några slutsatser av detta, och i sådana fall vilka?

En första och ganska uppenbar slutsats är att det inte räcker med en topprankad årsredovisning för att få höga poäng av investerare och analytiker för sitt övergripande IR-arbete. Om man vänder på steken och tittar på de 55 bolag som är med på IR Magazines lista så finner man att 32 helt saknas i ”the Annual Report on Annual Reports” topp 400-lista. Av de 23 bolag som finns med på bägge listorna hamnar Bayer’s årsredovisning högst på plats 30, tre bolag finns med på topp 50 och genomsnittsplaceringen är 185. En annan slutsats skulle med andra ord kunna vara att det inte behövs en topprankad årsredovisning för att nå ut till investerare och analytiker, det är helt andra kriterier de tittar på.

http://cdn1.cdnme.se/cdn/8-2/96511/images/2010/pengar1_90216647.jpg

En kvarts miljard

Svenska noterade bolag spenderar ungefär en kvarts miljard kronor årligen på produktionen av årsredovisningar. Man kan naturligtvis ha olika bevekelsegrunder för att vilja göra en påkostad årsredovisning, men om syftet är att nå ut till investerare och analytiker bör man nog fundera på om man allokerar sina resurser på rätt sätt. För den som har en stor budget kan naturligtvis ett ambitiöst IR-program kompletteras med en ”dyr” årsredovisning, men då bör en hög ranking för årsredovisningen kompletteras med en hög ranking för IR-arbetet. För de bolag med en begränsad IR-budget kan det vara hög tid att börja fundera på om dagens mix mellan årsredovisning och andra aktiviteter är den bästa.

En början är att sätta upp mål över vad man vill uppnå med sitt IR-arbete och därefter, antingen själv eller med extern hjälp, göra en genomgång för att optimera IR-budgetens genomslagskraft. Hur ser det ut hos er?

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */