Gå stärkt ur krisen – del 1

Gå stärkt ur krisen – del 1

Varför kommer vissa organisationer ur en kris med starkare varumärke medan andra tvingas se företagets varumärke haverera? Vi har identifierat sju faktorer som är gemensamma för dem som lyckats hantera en kris väl. Här presenterar vi tre av dessa faktorer. Vi återkommer med de fyra andra i nästa blogginlägg.

Identifiera krisen tidigt

Den som tidigt förstår att en händelse kan eskalera till en kris kommer att vara förberedd på ett bättre sätt än den som förnekar krisen eller risken för kris. Den som är väl förberedd kan vara proaktiv och ta kontroll över händelsen. Den som förnekar krisen riskerar att hamna i ett defensivt läge och tappa initiativet.

Det är inte ovanligt att ledningens personliga åsikter om en kris, eller risken för en kris, får styra beredskapsarbetet. Den som gått stärkt ur en kris har i många fall insett att den externa uppfattningen av händelsen är viktigare än den personliga åsikten.

Crisis check list medium

Var förberedd

Upprätta krisplaner och öva kris. Krisplanerna ska omfatta alla delar av företaget – pro­duktion, HR, försäljning, juridik, kommuni­kation med flera. En viktig del i upp­rättandet av planerna är att identifiera potentiella risker. Väg inte in sannolikheter – förbered er för att det värsta kan inträffa, även det mest osanno­lika.

En självklar del i upprättandet av krisplanerna är simulering av krissituationer. Simuleringarna bör vara regelbundet återkommande. Genom simuleringarna både  testar ni planerna och tränar er.

Ta reda på fakta

Den som vill hantera en kris väl har bättre förutsättningar om hen gör ett gediget arbete med att söka fakta om krisen. Första stadiet av en kris kännetecknas många gånger av motsägelsefull och otillförlitlig information. Risken är att företaget bara söker information som bekräftar vad ledningen tror händer eller förväntar sig ska hända. Den skickliga krishanteraren reagerar inte med ryggraden utan tar reda på fakta och vänder på alla stenar. Våga fråga och ifrågasätta, även internt, och var självkritisk. Har kontrollsystemen fungerat? Har något kunnat gå snett? Vem riskerar att drabbas och finns det någon som gjort fel? Varför upptäckte vi inte det tidigare? Hur ska vi se till att det inte händer igen?

I nästa blogginlägg tar vi upp de fyra andra faktorerna som är gemensamma för dem som lyckats hantera en kris väl: Agera snabbt, Tänk med hjärtat, Var ärlig, Se möjligheterna.

Läs gärna också: Gå stärkt ur krisen – del 2

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */