Glöm inte att aktie och bolag är två skilda ting

Glöm inte att aktie och bolag är två skilda ting

Så här när sommaren lider mot sitt slut och många är på väg tillbaka till arbetet kan det vara på sin plats att påminna alla som jobbar med kommunikation på noterade och listade bolag att bolaget du jobbar på och dess aktie är två skilda ting.

Det kan ju låta lite konstigt men just så är det.

 

Att uppnå en rättvisande värdering

En viktig ledstjärna för många börsbolags arbete med IR och finansiell kommunikation är att man vill uppnå en rättvisande värdering. Men vad är egentligen en rättvisande värdering och vem bestämmer den?

Eftersom det handlar om att sia om framtiden så kommer bedömningen av vad som är en rättvisande värdering att variera från person till person, trots att man har tillgång till samma information.  

Man brukar ju säga att marknaden alltid har rätt, vilket innebär att den rådande aktiekursen alltid avspeglar en korrekt värdering. Sen är det nog ofta så att såväl aktieägare som bolagsrepresentanter brukar anse att den rådande börskursen inte visar den framtida potentialen för bolagets verksamhet. Det finns med andra ord ett värderingsgap mellan marknadens prissättning av aktien och den värdering som bolaget eller aktieägarna anser borde gälla.

 

Hur stänger man då värderingsgapet?

Om man tycker att det finns ett gap är det första steget att acceptera att det är så och att börja med att titta utifrån och in för att hitta orsakerna till detta. Det är så lätt att börja skylla på externa omständigheter vilket sällan leder till några förbättringar. Kommunikation sker ju som bekant på målgruppens villkor, och om de inte förstått den bild av framtiden som man vill förmedla har man inte kommunicerat på ett korrekt sätt.

Genom att genomföra en intressent- och GAP-analys kan man få reda på vad marknaden tycker och vilka gap man måste stänga för att uppnå samma värdering på aktien som man själv anser är rättvisande.

 

Prissättning av aktier

Hur en aktie prissätts beror på otroligt många faktorer, men i grunden ligger naturligtvis bolagets verksamhet. Jag tycker om Hexagons beskrivning av hur de jobbar med IR ”Hexagon strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information och att vara öppna och objektiva i den finansiella rapporteringen.” Om man över tid kan leverera enligt ovan så kommer investerarnas förtroende att ge en rättvisande värdering. Sen kommer marknaden ibland att sätta ett lägre värde och ibland sätta ett högre värde än det ni anser är det korrekta, men så fungerar aktiemarknaden, det vill säga glöm inte att bolaget och aktien är två skilda ting.

 

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: