Google är #1

Google är #1

I förra veckan publicerades rankingen ”BrandZtm Top 100 Most Valuable Global Brand”. Det fanns flera intressanta inslag i rapporten men det som nog fick flest att höja på ögonbrynen, och som också gjorde att många rapporterade om det, var att Google övertagit förstaplatsen från Apple. Å andra sidan ju mer man tänker på det var det en ganska väntad förändring. Det är egentligen bara att tänka på Google Glass kontra ja just det…

 

 Topp_10_brands

 

Allt handlar om storytelling

Medan Google engagerar sig i en rad ”nya” projekt som exempelvis Google Glass och i smarta klimatssystem via förvärvet av Nest Labs känns det som om Apple tappat en hel del innovationsförmåga sedan Steve Jobs försvann. Eller som man uttrycker det i rapporten ”Whilst Apple remains a top performing brand, there is a growing perception that it is no longer redefining technology for consumers, reflected by a lack of dramatic new product launches.” Att det finns en växande uppfattning om att Apple inte längre driver utvecklingen, kan i en förlängning få ödesdigra konsekvenser.

Att jobba med storytelling handlar om att skapa just perception om något, sedan gäller det naturligtvis att kunna svara upp mot detta även i handling. Ofta kan det å andra sidan en perception bli en självuppfyllande profetia, vilket är styrkan med bra storytelling. Det vill säga att människor agerar utifrån en perception vilket i sig leder till att perceptionen blir till en sanning. Om man uppfattas som om man leder den tekniska utvecklingen eller inte kan skapa konsumtionsmönster vilket i en förlängning kan förstärka den uppfattningen. Att hamna i en negativ spiral kan vara förödande för vilket varumärke som helst. Då gäller det att vara lyhörd och snabbt försöka vända den trenden annars riskerar fallet att gå snabbare och bli mycket värre än det nödvändigtvis behöver bli. Nu kanske inte detta gäller Apple, man är ju trots allt fortfarande nummer 2, och har en stor krigskassa att ta till för att köpa in sig i nya marknader och produkter. Men även stora välkända varumärken kan vaggas in i en övertro på sin egen förträfflighet, och har man ingen klar berättelse om vart man är på väg kan man lätt tappa sin kompassriktning.

Hur tror du listan ser ut nästa år?

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */