Hög tid att ta tag i er content-strategi

Content marketing, Content, kanaler, podcasts, filmer, innehållsstrategi, box communications

Hög tid att ta tag i er content-strategi

Utan bra innehåll hade Internet varit en ganska tråkig plats. Samtidigt är det oändligt svårt att synas när alla söker uppmärksamhet; det pumpas ju ständigt ut nytt material i kanaler som Facebook, Instagram, YouTube via bloggar för att inte tala om de traditionella medierna.

 

Men bara för att det kan vara svårt att nå igenom bruset är ingen anledning att stå vid sidan av och titta på. För att lyckas krävs det dock att man sätter en strategi för sitt arbete. Bra egenproducerat material kan driva trafik under väldigt lång tid framöver.

 

Genom att försöka besvara frågor som är viktiga för just ert företag eller bransch kan det material ni skapar bli sådant som människor ständigt återkommer till, så kallat ”evergreen content”. Med en kontinuerlig produktion av nytt material ökar man över tid på trafiken till den plats man vill få besökare till, normalt företagets hemsida. Eftersom gammalt material lever kvar skapar varje nytt inlägg, blogg, film eller podcast en additiv effekt, det vill säga besöksfrekvensen kommer att öka över tid om materialet håller god kvalitet och är relevant.

 

 

En långsiktig investering!

Att uppnå de additiva effekterna är också en av anledningarna till att det är viktigt att se på arbetet med innehållsskapande som en långsiktig investering.

 

 

Men hur börjar man?

Det första man måste göra är att inse att det kommer att ta en hel del resurser i anspråk. Även om man kan köpa in mycket hjälp så måste det finnas en eldsjäl internt med mandat att genomföra strategin långsiktigt, annars riskerar man att tappa det genuina anslaget. Men även om man behöver en “spindel i nätet” som håller ihop allting ska man se till att uppmuntra personalen, allt från ledningsgruppen ut till de som träffar kunder och andra målgrupper, att bidra med innehåll. Det underlättar inte bara arbetet utan kan också hjälpa till att stärka företagskulturen.

 

Några frågor man bör ställa sig innan man sätter igång:

 

  1. Vad är det vi vill uppnå?

Att ge sig ut på seglats på de ogripbart stora digitala världshaven utan någon form av mål eller riktning riskerar bara att bli resursslöseri. Om man inte har ett mål kommer man av förklarliga skäl inte heller uppnå det. Men det är klart att alla företag kan identifiera någon form av mål, om det så är ett övergripande mål som att öka försäljningen. Ju spetsigare och väldefinierade målen blir desto enklare blir det att sätta den fortsatta strategin.

 

  1. Vem behöver vi komma i kontakt med för att uppnå detta?

När man satt målet är nästa steg att identifiera de målgrupper som är viktiga att interagera med för att nå måluppfyllelse. På samma sätt som med målen är det viktigt att försöka bryta ner målgrupperna i mer detaljerade ”personas”. Med en detaljerad målgruppsanalys kan man segmentera sin kommunikation, vilket är viktigt eftersom all kommunikation sker på mottagarens villkor.

 

  1. Vilken typ av innehåll ska vi fokusera på?

När man har identifierat klara mål och målgrupper är det dags att öppna verktygslådan för att se vilka kommunikativa verktyg man ska använda sig av. Allt passar inte för alla, och precis som jag skrev ovan sker kommunikation alltid på mottagarens villkor, vilket innebär att det är viktig att välja rätt format och medium i kommunikationen. Ska fokus ligga på textburen kommunikation, kanske film eller varför inte en podcasts. Vad är det vi kan och vill dela med oss av, vilken tonalitet ska vi ha och så vidare.

 

  1. Hur ofta och i vilka kanaler ska vi publicera?

Man måste inse att det kommer att krävas en viss kontinuitet, oavsett kanal. En YouTube-kanal kräver inte lika frekvent publicering som ett twitterkonto. För att skapa en riktigt långsiktigt hållbar strategi bör den innehålla en publiceringsplan. Där plottar man in de självklara händelserna som exempelvis mässor eller finansiell information om man är ett börsnoterat bolag. Därutöver krävs det kanske lite mer kreativitet, men beroende på vilken tonalitet man väljer kan man dela med sig av allt från branschrapporter till bilder från kanelbullens dag.

 

Alla, företag som organisationer, bör ha någon form av innehållsstrategi. Om man inte syns finns man inte. Det svåra är oftast inte att hitta svar på frågorna ovan utan att inse att det kommer att krävas långsiktigt engagemang för att lyckas, men för den som är villig att satsa kan den potentiella avkastningen vara enorm.

 

Så vad väntar ni på?

(Här hittar ni mer om Content Marketing)

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */