Hur bygger du en digital fanskara?

Hur bygger du en digital fanskara?

Build your Community

När information blir mer ”levelized” sker en oundviklig maktförskjutning i kunder/konsumenters favör. Detta sätter press på företag att anamma ett nytt tänkesätt för att digitalt bygga och upprätthålla en lojal fanskara (av kunder).

Illustrationen ovan är naturligtvis en mycket förenklad beskrivning av hur man skapar och expanderar en ”community” av fans. Det första steget är att identifiera vilka de potentiella fansen är, och sedan var man kan hitta dem. För att kunna gå vidare och uppnå positiva resultat måste man först vinna deras förtroende, vilket inte kan uppnås genom envägskommunikation. Sen gäller det att aktivera, motivera och hitta samarbeten, vilket om det genomförs på rätt sätt kommer att expandera bolagets ”fan community”. Även om man vid första försöket hittar många bra ambassadörer, krävs för att ens community ska kunna nå sin fulla potential ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

En mer jämlik spelplan mellan företag och deras kunder innebär också att processen måste vara relevant för varje enskild ”community”. Vad man lägger i de olika boxarna kan inte vara ett standardiserat arbetsflöde, varje box kräver individuella aktiviteter med ett ”trial and error” angreppsätt för att successivt navigera mot det bästa resultatet.

Vad skulle du vilja lägga till i bilden?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */