Hur graderar man transparens?

Transparens

Hur graderar man transparens?

Ordet transparens är förknippat med någonting fint och ärligt. Det visar sig om och om igen när någon har felat, då ofta lösningen ligger i att man ska bli mer transparenta för att undvika att samma sak händer igen. Eller som mannen i Uppdrag Gransknings intervju från Nordeas årsstämma i reportaget om Panamadokumenten uttryckte det ”jag står för hederlighet och transparens”.

Men om ordet transparent är synonymt med att vara öppen och ärlig, blir då motsatsen att man agerar oärligt i det fördolda. Att ha hemligheter, oavsett man är ett företag eller privatperson, innebär det alltid att man har ont uppsåt? Och hur transparent behöver man vara för att det ska vara OK? Och OK för vem?

ice-32374_1280
 

Transparens är bra, men det kan icke-transparens också vara

I affärsvärlden kan man väl säga att hemligheter hör till normal affärsverksamhet. De flesta av oss har säkert någon gång skrivit på en försäkran om att inte yppa känsliga företagsangelägenheter till utomstående. Dessa hemligheter är inte av sådan karaktär att de inte skulle klara omvärldens granskning, utan snarare skulle kunna skada verksamheten eller enskilda individer. Bra hemligheter med andra ord.

Att vara 100 procent transparent är nog varken bra eller uppnåeligt, oavsett man är ett företag eller privatperson. Men hur hemlig kan och bör man vara?

Som företag bör man ändå fundera på vilken grad av öppenhet man ska sträva mot. Ett börsnoterat bolag måste till exempel vara väldigt strikta med potentiellt kurspåverkande information, vilket innebär att transparensen minskar. Oavsett man är börsnoterade eller inte vill man kanske vara hemlighetsfull avseende delar av sin verksamhet beroende på konkurrensen, även det påverkar naturligtvis graden av transparens.

Inget av ovanstående exempel är någonting skumt eller konstigt.

Det viktiga är inte om man är transparent eller inte utan att de handlingar man gör, eller inte gör, klarar offentlighetens ljus. Om man tar beslut som är tveksamma bör man dokumentera och motivera varför man handlade på det ena eller andra sättet.

Slutsatsen blir att transparens inte går att gradera. Varje enskild händelse eller aktivitet måste hanteras separat, vilket kan kräva viss systematik. Men en sak är säker, fel och brister tenderar att alltid komma fram i långa loppet, och att då var ärlig och öppen brukar vara ett vinnande koncept.

Fler inlägg om transparens:

Transparens, en floskel eller vad?

Sociala medier för ökad transparens och högre förtroende

Transparens är ingen absolut sanning

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 


Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */