Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

När vi nyligen genomförde vår Finansmarknadsenkät 2011 kunde vi urskilja något som vi kallar ”IR Smiley-Effect”. Detta är inget revolutionerande samband eller något man inte rent intuitiv kan komma fram till, men ibland behövs etiketter för att börja fundera på lösningar.

 

IR Smiley-Effect

smily_effect

Som bilden ovan visar är ”the IR Smiley-Effect” en kombination av tillgänglighet och IR-kvalitet. Det är ganska naturligt att ledningen för ett litet bolag är mer tillgänglig än ledningen för ett större bolag, för även om de avsätter lika mycket tid får oftast vd:n för ett mindre bolag slåss för lite uppmärksamhet medan vd:n på ett större bolag måste vara mer selektiv i sin tillgänglighet. På samma sätt är det nästan självklart att en större IR-budget, som oftast växer i takt med bolagets storlek, får genomslag i hur bolagens IR-arbete uppfattas. Den stora frågan är dock, kan man göra något åt ”the IR Smiley-Effect”?

Enligt vår mening är svaret definitivt ja.

Små bolag har ofta inte råd att ha en dedikerad IR-resurs och känner en viss tveksamhet över att släppa in ”dyra” konsulter innanför dörren. Om man däremot sätter ett värde på diskrepansen mellan tillgänglighet och IR-kvalitet, blir det lättare att frigöra resurser för att lotsa IR-arbetet i rätt riktning. Prissätter man vd:s tid och minskar tillgänglighetsgraden en aning samtidigt som man höjer kvaliteten på IR-arbetet blir aktieägarna dubbla vinnare. Ett större fokus på verksamheten kombinerat med en bättre kommunikation är i längden ett billigt sätt att bygga större aktieägarvärden.

För de större bolagen handlar det om att bibehålla ambitionsnivån men att ändra fokus lite grann.  Kvaliteten på IR-arbetet anses vara gott och ledningen har inte mer tid att avvara. Självfallet kan ledningens tid optimeras, dvs vara med i de sammanhang där man inte bara träffar flest investerare utan också rätt investerare. Sen är frågan om det går att jobba med tillgänglighet utan att erbjuda personliga möten, sk one-on-ones. Ett sätt är naturligtvis att erbjuda mycket, relevant och lättillgänglig information på IR-webben. Ett annat sätt kan vara att utnyttja ”nya” tekniska landvinningar och hålla webbaserade möten, vilket kan göras i större eller mindre format. Om man paketerar informationen på rätt sätt kommer tillgängligheten att öka, utan att ledningens tid förspills i onödan.

De mellanstora bolagen sitter lite i limbo, det är varken hackat eller malet. Så även om det krävs lite av båda sakerna ovan, är det bäst att initialt fokusera resurserna på att höja IR-kvaliteten innan man tar tag i tillgänglighetsfrågan. En första åtgärd kan då vara att låta någon med ett utifrånperspektiv göra en genomgång av bolagets IR-status, för att därefter lägga upp en plan i syfte att vässa IR-arbetet.

Hur tycker du att man ska agera för att ta bort leendet i ”the IR Smiley-Effect”?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: