Innovate or die?  

Innovate or die?  

Så löd inte rubriken på evenemanget jag var på nu på morgonen utan ”Från Wallenberg till Avicii – så stärker vi Sverige i världen”.

Vi var en stor skara människor som samlades på Kompani1, vid Östermalmstorg i Stockholm, för att lyssna på #smartasamtal med Marcus Wallenberg, Ash Pournouri, Sara Öhrvall och Sylvia Schwaag Serger under skarp vägledning av Mia Odabas. Det blev en mycket intressant och givande stund att starta dagen med.

#smartasamtal
 

Marcus Wallenberg sa ett par saker som kanske inte var revolutionerande med väl värda att lyft fram. Han menade att det i dagsläget inte handlar så mycket om att lära ut om innovation utan att få upp ämnet på diskussionsbordet. Det sker en kontinuerlig förändring som i dag går det mycket snabbare och eftersom det är svårare att genomföra förändringar när det mesta går bra, vilket det gör idag, ökar riskerna. Därför är det viktigt för företag att kunna förstå och ställa de rätta frågorna om den digitaliserade värld vi lever i, ett steg i den processen för Investor var att få in Sara Öhrvall i styrelsen. Som hon säger behövs det resurser som kan hjälpa till att förstå vad som händer och vilka krafter som är i spel som kan förändra ens affärsmässiga förutsättningar, och det snabbt. Många företag försöker klistra på ett digitaliseringsteam på organisationen som förväntas lösa alla problem inom detta område, men utan aktivt deltagande riskerar detta bara bli kosmetika. Att få in rätt kompetens på rätt plats inom detta område är oerhört viktigt eftersom timingfrågorna är svåra, och har man inte ens koll på vad som händer är det i stort sett omöjlig att hantera.

Att innovation är en viktig förklaring till att Investor lyckats bibehålla och stärka sin ställning visar nedanstående citat som Marcus Wallenberg lyfte fram (och som jag hittade bland bolagets vägledande principer):

Investor vägledande principer - innovation

Men var fanns kundperspektivet?

Ash Pournori lyfte in många viktiga aspekter i diskussionen, framförallt att man som litet bolag i Sverige kan köra med en global approach från start och vikten av att förstå kunderna. Just kundaspekten saknade jag i den inledande diskussionen. Många av de stora förändringar som sker på grund av digitaliseringen är att information blir mer tillgänglig och därmed ökar konsumenternas rörlighet och makt. Något jag lyft fram tidigare bland annat i ”Svenska bolag behöver fler digitala förebilder” och ”Digital darwinism och ”levelized” kommunikation”. Att gå globalt direkt är också något andra svenska entreprenörer vittnat om som en viktig del av deras framgång, jag skrev nyligen om detta ”Gör som Daniel Ek och @Spotify – kör globalt”.

Sylvia Schwaag Serger beskrev hur viktigt det är att vi i Sverige breddar vår syn på kompetens för att kunna ta tillvara på all den innovativa kraft som finns i landet.

En avslutande sammanfattning kan vara att det är entreprenören den hänger på och att företag måste lära sig att ”embrace change”.

 

Frågor på det?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */