Title Image

Investor Relations

Investor Relations (IR), eller investerarrelationer, kan man säga är ett samlingsbegrepp för hur företag informerar om verksamhetens utveckling.

Ursprungligen var målgruppen för denna information i första hand kapitalmarknad och aktieägare, men i takt med att information tenderar att konvergera har målgruppen för IR-arbetet breddats genom åren. Utöver de institutionella ägarna, småsparare och kanske en eller annan analytiker är bland andra även personal (såväl befintliga som framtida), kunder, leverantörer och media viktiga målgrupper. I den alltmer digitaliserade värld vi lever i bör även hänsyn tas till den snabba informationsspridning som sker i digitala kanaler.

Oavsett målgrupp eller kanal handlar ett gott IR-arbete om att bygga förtroende, vilket allt annat lika i en förlängning ger en högre värdering och en lägre kapitalkostnad.

Senaste nytt