Investor Relations

Har ni en rättvisande värdering? Förstår investerarna er equity story? Får ni inte tillräcklig uppmärksamhet, eller kanske för mycket? Har ni en kapitalanskaffning, börsnotering eller ett listbyte på gång? Årsredovisning? Nyfiken på sociala medier?

Oavsett målgrupp eller kanal handlar ett gott IR-arbete om att bygga förtroende, vilket allt annat lika i en förlängning ger en högre värdering och en lägre kapitalkostnad. Nedan är några av de tjänster vi erbjuder för att hjälpa er att uppnå en rättvisande värdering.

Senaste nytt

/* ]]> */