Kommunikationsrådgivning vid kapitalanskaffning

Hur man kommunicerar innan och under en kapitalanskaffningsprocess kan till mycket stor del påverka villkor eller värdering för själva transaktionen. I vissa fall kan det till och med vara avgörande för att nyemissionen ska kunna genomföras överhuvudtaget. Det kan med andra ord handla om en verksamhets överlevnad.

Box Communications hjälper till med all kommunikation kring kapitalanskaffningar och kan även bistå med rådgivning och hjälp kring investerarkontakter.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier