Kapitalmarknadsdagar

Kapitalmarknadsdagar kan vara en kraftfull plattform för att nå ut med såväl sin corporate story som sitt investeringscase.  Tydliga och lättillgängliga budskap skapar de bästa förutsättningarna att expandera aktieägarbasen. Rätt genomförd är den ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka kunskapen om bolaget samt dess strategi och inriktning, men ger också möjlighet att visa både bredden och djupet av ledningsgruppen. Kvaliteten på informationen, liksom hur den förmedlas, påverkar investerares syn på bolaget och följaktligen också värderingen.

Box Communications kan bistå med allt från planering till innehåll och genomförande. Hör av er så kan vi berätta mer.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier
/* ]]> */