PR för finansiella institutioner

Finansiella institutioner, oavsett det handlar om investment banking eller kapitalförvaltning, har på olika sätt hamnat under press av digitalisering; med ökad konkurrens och lägre marginaler som följd.

Goda tider har på senare år motverkat dessa trender, men på lite längre sikt kommer positionering och hur man fyller varumärket att vara en överlevnadsfråga. Att kunna särskilja sig från sina konkurrenter kommer till stor del att handla om hur väl man kommunicerar bland annat investeringsfilosofi och värdegrund.

Med en kombination av strategisk kommunikation och finansmarknadserfarenhet hjälper Box Communications finansiella aktörer att hitta sin position på marknaden.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier
/* ]]> */