Startup-rådgivning

Med erfarenheter från Investment Banking, kommunikation och som involverad i en rad startups har vi stött på många av de utmaningar och problem som de flesta nya bolag möter. Det kan röra sig om allt från behov att få hjälp med den första affärsplanen till hur man sätter ihop en investerarpresentation och ett investmentmemorandum.

Vi förstår också att betalningsförmågan i det korta perspektivet kanske inte alltid är den bästa, men då vi tror på långsiktiga relationer är vi öppna för att diskutera olika lösningar.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier
Affärsplaner

Affärsplanen kan vara en startups viktigaste dokument. Det kan låta lite tråkigt och strukturerat, men med en väl genomarbetad affärsplan har man verksamhetens karta och kompass som man hela tiden kan återkomma till för att säkerställa var man är och vart man är på väg.

Affärsplanen är inget statiskt dokument, men det bör inte heller förändras allt för ofta. Rätt utförd kan affärsplanen ligga till grund för såväl investerarpresentationer som den övergripande kommunikationsplanen.

Kapitalintroduktion och investerarrelationer

Skälen till att ändra ett bolags ägarbild och/eller kapitalstruktur kan vara många, men för en startup handlar det oftast om finansiering av tillväxt eller överbrygga konjunkturella problem. Oavsett anledning eller storlek på transaktionen finns det dock vissa delar i processen som inte skiljer sig så mycket åt från fall till fall.

I arbetet med Kapitalintroduktion hjälper vi företag med investerarkontakter, både direkt och indirekt, samt fungerar som en stödfunktion genom hela processen. Vi hjälper bland annat till med:

 • Strategisk positionering
 • Investment Case/Equity Story
 • Investment Memorandum och prospekt
 • Investerarkontakter och möten
Kommunikationsrådgivning

Innan man tar steget ut och träffar investerare, eller andra viktiga intressenter, finns det en hel del interna såväl som externa processer som bör belysas. Med affärsplanen som stöd tar man fram en kommunikationsplan. Den ska fungera som stöd i arbetet att nå ut i olika kanaler. Ju bättre visibilitet desto större sannolikhet till möten med investerare.

Vi kan bland annat bistå med:

 • Market Intelligence
 • PR
 • Medierelationer
 • Medieträning
 • Managementcoachning
 • Sociala medier
 • Stödfunktion
/* ]]> */