IR-enkät 2012 – intresset för aktien i fokus

IR-enkät 2012 – intresset för aktien i fokus

Under november och december har vi genomfört en IR-enkät där fler än 110 respondenter (av dessa var drygt 50 VD eller Finanschef) från över 100 bolag deltog. Av dessa är 31 företag noterade på Large Cap listan, 24 på Mid Cap-listan, 32 på Small Cap-listan samt 16 på First North-listan.

Frågorna behandlade bl a hur bolag arbetar med sin kommunikation, vilka kriterier de följer upp kommunikationen på, uppfattning om kvartalsrapportering samt deras största utmaningar under kommande 12 månader.

Avseende kvartalsrapportering är uppfattningen kluven. 42 procent svarar att de skulle fortsätta med kvartalsrapporter som tidigare, 22 procent halvårsrapporter och förenklad kvartalsrapporter däremellan, 14 procent endast halvårsrapporter och 22 procent svarade vet ej eller annat. Företagen verkar med andra ord vara väldigt ambivalenta inför denna fråga, men de svar vi fått in tyder också på att många företag inte alls diskuterat detta.

IR-avdelningarnas största utmaningar kommande 12 månader är bl a att öka intresset för och likviditeten i aktien, öka antalet analytiker som bevakar bolaget samt erhålla en mer rättvisande värdering. I takt med att aktiviteten på börsen fallit är det naturligt för företagsledningarna att fokusera både på att öka intresset för bolaget samt att öka aktiens omsättning. Dessa utmaningar kommer sannolikt att bestå, vilket innebär att det blir ännu viktigare hur och vad bolagen kommunicerar till finansmarknaden framöver.

För en utförligare presentation av rapporten kontakta oss gärna.

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: