IR och sociala medier – vad händer nu?

IR och sociala medier – vad händer nu?

Det har snart gått ett år sedan vi genomförde en större undersökning av hur utbrett användandet av sociala medier i IR-sammanhang var bland de noterade svenska bolagen. Då fann vi att intresset var mycket stort men att endast några få ”early adopters” hade implementerat det som en del i sitt IR-arbete. Generellt sett rådde dock en vänta-och-se attityd.

Ett år senare kan man utan att överdriva påstå att utvecklingen för sociala medier generellt fortsatt i oförminskad, om inte till och med i ökad, takt. Men hur har det påverkat bolagens syn på sociala medier ur ett IR-perspektiv?

Det svar som ligger närmast till hands är nog inte alls. De flesta av de bolag som var aktiva för ett år sedan är fortsatt aktiva i dag, även om en eller annan dragit ner på ambitionsnivån. Nya aktiva bolag lyser dock i stort sett med sin frånvaro. Det finns naturligtvis många skäl till att det ser ut på detta vis; bland annat finns fortfarande en viss rädsla för compliance-risker med sociala medier samt att man har svårt att se någon ROI inom detta område.

Vi tycker att detta är synd. Slutsatserna vi drog efter undersökningen förra året gäller i högsta grad även i dag. Utöver det faktum att man erhåller kanaler där man själv styr innehåll och aktivitetsnivå kan ett engagemang i sociala medier bland annat bidra till:
• Förbättrad kommunikation med småsparare
• Bättre varumärkeskännedom
• Nya investerare, såväl inhemska som utländska aktieägare
• Proaktiv IR – driva frågor
• Ökad effektivitet: minskad kommunikation via e-post och telefoni

Även om dagens kanaler inte är optimerade för IR-kommunikation, är det ett sätt för bolagen att genom dialog med sin omvärld driva trafik till sin investerarwebb och därigenom öka medvetandet och kunskapen om bolaget generellt. Därutöver gynnar ofta ett aktivt deltagande i sociala medier bolagets sökmotoroptimering.

Många ser användningen av sociala medier som en extra börda för organisationen och visserligen kräver det engagemang och stöd från såväl berörd personal som ledning initialt. Med rätt struktur och resursfördelning kommer arbetet med sociala medier leda till ökat intresse från olika målgrupper, vilket även det kan leda till ett ökat tryck på bolaget. Detta ska dock inte ses som en börda utan snarare som en tillgång.

Nivån på engagemang kräver naturligtvis olika mycket av organisationen. En startpunkt kan vara att utnyttja redan befintligt material som exempelvis pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisning. Här kan man säga att ROI redan från start blir positiv, då man med små resurser och kreativ anda återanvänder redan producerat material i syfte att nå ut till en större målgrupp.
Vill man få lite inspiration, lyssna gärna in på det webinaret ”Getting Started with Social Media” som hölls av kanadensiska TMX Equicom den 16 februari. Den finns att lyssna på via deras hemsida http://www.equicomgroup.com/.

Frågan är om 2011 blir året då IR i sociala medier tar fart, vad tror du?

 

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */