IR-planen – budgetprocessens bästa vän

IR-planen – budgetprocessens bästa vän

Tider av stor osäkerhet brukar ofta innebära att budgetarbetet innehåller större eller mindre åtstramningar. Sparbetingen landar naturligtvis olika beroende på hur väl man kan argumentera för just sitt område och då är det viktigt att kunna underbygga sina argument med fakta.

Vikten av att ha en IR-plan som karta och kompass över årets IR-aktiviteter skrev vi om förra året (se här). En fullödig IR-plan innehåller naturligtvis, utöver de aktiviteter som skall genomföras, avstämningsbara mål. Till skillnad mot många andra discipliner kan arbetet med finansiell kommunikation och investerarrelationer i stor utsträckning kläs i siffror. Det kan exempelvis röra sig om aktiekursens utveckling relativt en jämförelsegrupp, omsättningen i aktien, volatilitet (såväl generellt som runt rapporttillfällen), antalet aktieägare (totalt men även segmenterat i olika investerargrupper) eller andra ”mjuka” faktorer som antal investerarkontakter, snabbhet att svara på förfrågningar mm. Ett långsiktigt, genomarbetat och välkomponerat IR-program kan få ett stort genomslag i bolagets värdering.

 

Genom att sätta upp mål och planer för genomförande kombinerat med avstämningsbara resultatmått kan man mäta ROI för IR-arbetet. Att uppnå en rättvisande värdering är ett långsiktigt arbete som kräver ett långsiktigt åtagande från bolaget ledning. Det är med andra ord viktigt att långsiktigt avsätta resurser, såväl personella som ekonomiska, för dessa ändamål.

Eller som Tom Ryan och framlidne Chad Jacobs uttrycker det i boken Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation –”Currently, many CEOs and CFOs dismiss IR as too costly or unnecessary. That’s a precarious stance on a communications function that, at its best, can lower a company’s cost of capital and, at its worst, can destroy management’s credibility, as well as hundreds of millions of dollars in shareholder value”.

Med andra ord nästa gång IR-budgeten diskuteras bör inte frågan vara hur mycket som skall skäras bort utan snarare om ni har råd att inte spendera mer.

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: