Kan humor höja aktiekursen?

Kan humor höja aktiekursen?

Man kan tycka att det låter som ett skämt, men det är det inte i alla fall om man ska tro en nyligen publicerad artikel med namnet ”Analysts’ and Managers’ Use of Humor on Public Earnings Conference Calls”.

 

Rapporten handlar med andra ord om hur humor vid telefonkonferenser i samband med resultatrapportering kan påverka ett bolags värde.

 

 

Så här beskriver rapportförfattarna Andrew C. Call, Rachel W. Flam, Joshua A. Lee och Nathan Y. Sharp rapporten:

 

”We examine analysts’ and managers’ use of humor during public earnings conference calls. Using a sample of 85,793 conference calls from 2003-2016, we find that experienced analysts and analysts with positive views of the company are more likely than other analysts to use humor on conference calls. We also find that analysts tend to use humor when the tone of their question is unusually negative, and that analysts who use humor on conference calls are allowed to speak for a longer period of time and receive longer responses from managers. When managers use humor, abnormal returns surrounding the call are higher, and analysts’ stock recommendation revisions following the call are more positive. Our study provides new evidence on the use of humor in corporate disclosure events, and our findings indicate that humor has economically meaningful implications for public earnings conference calls.”

 

 

En kortfattad summering

Om man sammanfattar ovanstående text säger den att erfarna analytiker och analytiker som är mer positiva till ett bolag tenderar att använda humor vid rapportpresentationer. Och de som använder humor får prata längre och får dessutom längre svar från bolagsledningen. Men det kanske mest intressanta är att om ledningen använder humor ger det en överavkastning (abnormal return) i samband med konferenssamtalet och mer positiva rekommendationsförändringar från analytikerna dagarna efter.

I tillägg till analysen ovan tittade man även på hur medietäckningen såg ut efter telekonferenserna. Det man fann vara att företagsledare som presenterade positiva nyheter med ett visst mått av humor fick ökad uppmärksamhet i media och att användande av humor renderade ett positivare tonläge i den fortsatta mediebevakningen. Så långt låter ju allt fantastiskt.

 

 

Humor, earnings calls, telefonkonferenser

 

 

Hur gjorde de

Så klart satt inte textförfattarna och gick igenom 85 793 telefonkonferenser utan man körde analyser av Q&A delen av de transkriberade texterna och letade efter orden “(LAUGHTER)”, “(LAUGH)”, “(LAUGHS)”, “(LAUGHING)”, and “(ALL LAUGHING)”. Sen skapade man en algoritm för att identifiera om det är någon ur ledningen eller en analytiker som säger något som mynnar ut i skratt. För att validera urvalsprocessen läste man manuellt transkripten från 100 slumpmässigt utvalda telekonferenser.

 

 

Går detta att ta på allvar?

Jag rekommenderar alla som är intresserade att läsa rapporten, ett sammandrag och länk till hela rapporten finns HÄR.

 

Oavsett om man tror på slutsatserna eller inte, och huruvida de går att översätta till en svensk kontext så kan, i alla fall inte jag, se någon som helst nedsida med att försöka göra en lite mer lättsam telekonferens nästa gång. Det handlar naturligtvis inte om att man ska köra en stand up-rutin à la Jerry Seinfeld utan kanske mer om att man har kört igenom sina Q&A:s så bra att man skapar en avslappnad miljö som tillåter en att gå lite utanför boxen.

 

 

Vad tror du om detta?

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */